กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

ไทยและบรูไนเห็นพ้องเพิ่มพูนความร่วมมือทั้งด้านการเกษตร อาหารฮาลาล การประมง (25/03/2015)
ปปช. เปิดเวทีจัดการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน ที่ราชบุรี โดยนายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาเป็นวิทยากรบรรยาย (24/03/2015)
ผอ.ชลประทานอยุธยา ทุ่มงบเกือบ 40 ล้านบาท สร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล (18/03/2015)
ป.ป.ช.ตราดร่วม สสจ.ตราด สร้างเครือข่าย อสม.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน (17/03/2015)
จังหวัดสงขลา เปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ขานรับนโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน (16/03/2015)
ผู้ว่าฯปราจีนบุรี นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรับมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (16/03/2015)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หารือแนวทางลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรสวนปาล์ม 7 จังหวัด (16/03/2015)
กระทรวงทรัพย์ฯ ตรวจพบจุดความร้อนที่เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนามและไทย กระจายตัวใน 50 จังหวัด (16/03/2015)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับ การแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ต้องมองไปในอนาคตและปรับปรุงแก้ไขจากปัญหาที่พบจากอดีตที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้ประโยชน์สูงสุด (16/03/2015)
พัฒนาการจังหวัดตรัง ระบุ “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมของรัฐบาล (16/03/2015)
ป.ป.ช.ตราด จัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน (12/03/2015)
กรมการจัดหางาน แจ้งมติ ครม. เห็นชอบแนวทางการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานลักษณะไป-กลับ (12/03/2015)
รายงาน : จากเวทีสัมมนา เศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า สู่การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านแรงงาน (11/03/2015)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบายสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน กำชับผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจแผนการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง (11/03/2015)
ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 ประชุม ก.ธ.จ.และติดตามโครงการฯ ที่อุบลฯ (11/03/2015)
รองนายกรัฐมนตรีมั่นใจช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ ฝ่ายความมั่นคงสามารถคุมสถานการณ์ได้ (10/03/2015)
นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ที่ประเทศญี่ปุ่น (10/03/2015)
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (10/03/2015)
ผู้ตรวจสำนักนายกฯลงพื้นที่สมุทรปราการติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล (10/03/2015)
รมว. พาณิชย์ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน เร่งขยายการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (10/03/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [126] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode