กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนแปลงกำหนดเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการ กิจกรรมที่ ๓ ทำเป็นเห็นผลชุมชนทำได้ ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพ การใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำ เจ้าพระยา/ป่าสัก ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (26/05/2015)
ประกวดราคาจ้างทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น รายการ รัฐสภาของเรา ประจำปีงบประมาณ 2558 (26/05/2015)
ราคากลางจัดจ้างทำปรู๊ฟสีเหมือนจริง (ทำเพลท) และค่าจัดพิมพ์และเผยแพร่และแจกจ่าย "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" (25/05/2015)
ราคากลางจัดจ้างเหมาผลิตต้นฉบับพร้อมออกแบบจัดหน้าและทำกราฟฟิก "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" (25/05/2015)
ราคากลาง โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2557 ของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (20/05/2015)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฉากรายการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (19/05/2015)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (19/05/2015)
สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย จัดสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (15/05/2015)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์ (ด้านหลัง) เป็นอาคารที่ทำการกองบริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/05/2015)
ราคากลางโครงการจัดเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 โครงการ (15/05/2015)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพและเล่นภาพเทคนิคพิเศษ (12/05/2015)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยน CAPACITOR (12/05/2015)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 กรมประชาสัมพันธ์ (11/05/2015)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2558 กรมประชาสัมพันธ์ (08/05/2015)
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (07/05/2015)
สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (30/04/2015)
ร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต ระบบ เอฟ.เอ็ม.และระบบ เอ.เอ็ม 2 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/04/2015)
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ทำเป็นเหตุผล ชุมชนทำได้ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำ เจ้าพระยา/ป่าสักตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27/04/2015)
สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาทำระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย (27/04/2015)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสารอาคาร สทท. (24/04/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode