กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) (07/07/2015)
ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/07/2015)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/07/2015)
ราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ (07/07/2015)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2558 กรมประชาสัมพันธ์ (06/07/2015)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (06/07/2015)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมโลโก้และป้ายตัวอักษร (03/07/2015)
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนิน กิจกรรมที่ 3 ทำเป็นเห็นผล ชุมชนทำได้ (03/07/2015)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าในช่องอกและช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวนประมาณ ๘ ชุด (02/07/2015)
ประกวดราคา โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 1 ระบบ (02/07/2015)
ราคากลาง โครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยรองรับประชาคมอาเซียนและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (02/07/2015)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน 7 รายการ (01/07/2015)
ราคากลาง จัดจ้างเหมาผลิตสปอตโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558 (01/07/2015)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (01/07/2015)
ราคากลาง การจัดจ้างพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ชื่อ "OUR ASEAN รู้จักอาเซียน เข้าใจอาเซียน " โดยวิธีพิเศษ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ประชาคม อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (29/06/2015)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตสกู๊ปข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (29/06/2015)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์ (ด้านหลัง) (26/06/2015)
ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 (26/06/2015)
ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/06/2015)
ราคากลางจัดจ้างเหมาผลิตรายการพิเศษ (สกู๊ปข่าว) ตามโครงการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (26/06/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode