กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ บันทึกเทปการสนทนาธรรมรายการ “ธรรมรับอรุณ” ภาคพิเศษ
อ่าน 1475 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 1390 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุม กับกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 1
อ่าน 1527 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่าย การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
การประชุมคณะทำงานเครือข่าย การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง เรื่อง กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดขึ้นเพื่อชี้แจงกรอบการประเมินผลคำรับรองฯ และแนวทางการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามแผนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ประกอบไปด้วยผู้กำกับ ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด, เครือข่ายระดับสำนัก/กอง, ผู้แทนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 – 8 และผู้แทนสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ...
การประชุมกองบรรณาธิการวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปี 2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อปส.ธีระพงษ์ โสดาศรี และ รปส.เตือนใจ สินธุวณิก ให้สัมภาษณ์ รายการ กรมประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า (ฝ่ายผลิตภาพ ฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พีธีมอบทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมสชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ที่ประสบสาธารณภัย ประจำปีบัญชี 2554
การประชุมความคืบหน้า PRD Golf club
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมงานแถลงข่าวพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 26 ประจำปี 2554 “โทรทัศน์ทองคำ รางวัลเกียรติยศคนทีวี”
อ่าน 1271 ครั้ง
อปส.คณะผู้บริหารแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและแสดงความขอบคุณอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อ่าน 979 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะทำงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1186 ครั้ง
คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท (รางวัลพระกินรี ประจำปี 2555)(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการกระชุมเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
อ่าน 1196 ครั้ง
ประชุมการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1217 ครั้ง
คอนเสิร์ต ม.บูรพาบรรเลง บทเพลงเพื่อความสุข (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode