กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม และ นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
อ่าน 1308 ครั้ง
แบบเข็มที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดทำโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านสาธารณภัยและภาวะวิกฤตของกรมประชาสัมพันธ์" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์เรื่อง นโยบายของรัฐบาลในการนำพาสังคมไทยสู่สังคมอาเซียน
อ่าน 1297 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์เรื่อง บทบาท กปส. ต่อการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างนโยบายรัฐบาลในการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community)
อ่าน 1365 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมประชุม CCAAA Meeting ณ Caran Centre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
อ่าน 1305 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลปฏิทินดีเด่น สุริยศศิธร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 32 ประจำปี 2555 ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารกรมประชาสัมพันธ์.
อ่าน 1542 ครั้ง
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของสภาระหว่างรัฐบาลภายใต้โครงการนานาชาติเพื่อพัฒนาการสื่อสาร (International Programme for the Development of Communication) ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2555
อ่าน 1223 ครั้ง
รมต.นร.มอบนโยบายการปฎิบัติราชการ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1-8 ครั้งที่ 1 /2555
อ่าน 1406 ครั้ง
คณะทำงานกำหนดจุดอัฒจันทร์ และจุดปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน ในวันงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมและร่วมสังเกตการณ์ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กปส. (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ 2554
อ่าน 1662 ครั้ง
ท่านรองฯลดาวัลย์เป็นประธานในการประชุมร่างแผนแม่บทฯ เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2555 ณ ห้อง211B กปส.
ASEAN Quiz กรมประชาสัมพันธ์เพิ่มคู่แข้งขันจากสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ทั้ง 8 เขตเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา ASEAN Quizกับ สำนัก/กองในกทม. เพื่อชิงรางวัลใหญ่ Ipad
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรม “คุณธรรมนำทางสร้างสรรค์ความสำเร็จ” ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์
อ่าน 1496 ครั้ง
การอบรม "คุณธรรมนำทางสร้างสรรค์ความสำเร็จ"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าพบปรึกษาหารือข้อราชการกับ นางเตือนใจ สินธุสณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 1715 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC)
อ่าน 1112 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์เตรียมจัดแสดงดนตรีและการจัดนิทรรศการระหว่างไทย -บรูไน เดือนมิถุนายน2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode