กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมและร่วมสังเกตการณ์ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กปส. (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ 2554
อ่าน 1662 ครั้ง
ท่านรองฯลดาวัลย์เป็นประธานในการประชุมร่างแผนแม่บทฯ เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2555 ณ ห้อง211B กปส.
ASEAN Quiz กรมประชาสัมพันธ์เพิ่มคู่แข้งขันจากสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ทั้ง 8 เขตเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา ASEAN Quizกับ สำนัก/กองในกทม. เพื่อชิงรางวัลใหญ่ Ipad
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรม “คุณธรรมนำทางสร้างสรรค์ความสำเร็จ” ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์
อ่าน 1496 ครั้ง
การอบรม "คุณธรรมนำทางสร้างสรรค์ความสำเร็จ"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าพบปรึกษาหารือข้อราชการกับ นางเตือนใจ สินธุสณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 1715 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC)
อ่าน 1112 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์เตรียมจัดแสดงดนตรีและการจัดนิทรรศการระหว่างไทย -บรูไน เดือนมิถุนายน2555
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ 38
อ่าน 1142 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัลสุริยศศิธร ประจำปี 2555
อ่าน 1713 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 79
อ่าน 1388 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาด (ส่วนกลาง) ของกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.1-8 ผ่านระบบ Teleconference
อ่าน 1202 ครั้ง
การประชุมพิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีสังคม" ครั้งที่ 3/2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี ครั้งที่ 1/2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายฐานิสร์ วัชโรทัย วิทยากรพิเศษ สำนักราชเลขาธิการ ,ช่วยราชการรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เข้าพบปรึกษาหารือ ข้อราชการ กับ นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 4992 ครั้ง
การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
อ่าน 1493 ครั้ง
ความคืบหน้าการเตรียมการตั้งศูนย์สื่อมวลชนงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ "เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode