ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การเช่าเวลาถ่ายทอดสด พิธีเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ ของ บริษัท ทรีจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. (17/11/2015)
download 18
อนุมัติให้เช่าเวลาวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อออกอากาศรายการ "วิถีพอเพียง" ของ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ความยาว ๒๕ นาที จำนวน ๗ ครั้ง (17/11/2015)
download 18
อนุมัติเช่าเวลาเผยแพร่ สปอตโครงการเจ้าฟ้านักเดินทาง ของ บริษัท เมจิก สตาร์ มีเดีย จำกัด (ขนิษฐา นิ่มพิศาล) ความยาว ๓๐ วินาที (17/11/2015)
download 32
อนุมัติเช่าเวลาเผยแพร่สปอต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ของ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (นางสาวสวิตตา นาคะนคร) ความยาว ๓๐ วินาที หลังรายการ "พลังงานเพื่อชีวิต" (17/11/2015)
download 18
การถ่ายทอดสดรายการ เสียงธรรมจากมหายาน ของ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สถานที่ถ่ายทอดสด ณ วิหารพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม (17/11/2015)
download 31
อนุมัติเช่าเวลาเผยแพร่สปอตโตโยต้า ของ บริษัท เมจิก สตาร์ มีเดีย จำกัด (ขนิษฐา นิ่มพิศาล) ความยาว ๑๕ วินาที ออกอากาศในข่าวภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ . ๒๐.๒๐ น. วันที่ ๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ วันละ ๑ ครั้ง (17/11/2015)
download 40
อนุมัติให้แพร่ภาพออกอากาศรายการ "เพื่อสังคม" ของ สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน ความยาว ๓ นาที ระหว่างวันที่ ๑-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ครั้ง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (17/11/2015)
download 23
การเช่าเวลาบันทึกเทปและแพร่ภาพออกอากาศเทปโทรทัศน์งาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี ๒๕๕๘" ของ จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซียม อ.เมือง จ.ราชบุรี และแพร่ภาพออกอากาศในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕ (17/11/2015)
download 27
การเช่าเวลาถ่ายทอดสด มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาในร่ม หัวหมาก (17/11/2015)
download 30
การถ่ายทอดสดรายการมหกรรมมวยโลก เชิดชูเกียรติ เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) ท่องเที่ยววิถีไทย จังหวัดสมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๕ - ๑๗.๐๐ น. (17/11/2015)
download 45
การเช่าเวลาโทรทัศน์เพื่อออกอากาศเทปบันทึกภาพการจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี ๒๕๕๘ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ - ๑๐.๕๐ นาฬิกา จำนวน ๑ ครั้ง ความยาว ๕๐ นาที (17/11/2015)
download 46
การเช่าเวลาโทรทัศน์เพื่อออกอากาศเทปรายการ "เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง" ของ บริษัท วอทส์ อัพ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๔.๕๕ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา จำนวน ๑ ครั้ง ความยาว ๓ นาที (17/11/2015)
download 31
อนุมัติให้แพร่ภาพออกอากาศเทปประชาสัมพันธ์จัดงานวันมาฆบูชา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ เป็นการเฉพาะกิจ ๒ ครั้ง ในวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๕๐ - ๑๐.๐๐ น. ความยาวครั้งละ ๑๐ นาที (17/11/2015)
download 39
การถ่ายทอดสดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. หรือจนกว่าจะเสด็จฯ กลับ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (17/11/2015)
download 26
การเช่าเวลาโทรทัศน์เพื่อออกอากาศเทปรายการ "โครงการโรงเรียนปลอดภัยไร้ยาเสพติด" ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๓.๕๕ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา จำนวน ๑ ครั้ง ความยาว ๑ นาที (16/11/2015)
download 32
การถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (16/11/2015)
download 24
การจัดรายการสนทนาสดทางโทรทัศน์ "๑๓๘๖ รายงานประชาชน" ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. (16/11/2015)
download 26
อนุมัติให้แพร่ภาพออกอากาศเทปบันทึกภาพ "พิธีวิวาห์ใต้สมุทร ประจำปี ๒๕๕๘" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทั่วประเทศ เป็นการเฉพาะกิจ ๑ ครั้ง ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๕ - ๑๔.๕๕ น. ความยาว ๕๐ นาที (16/11/2015)
download 31
การถ่ายทอดสดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐.๐๐ น. (16/11/2015)
download 33
อนุมัติเช่าเวลาเผยแพร่ สปอตโตโยต้า บริษัท ศศิวารัย กรุ๊ป จำกัด (นางสาวสุนทรี สวนพรหม) ความยาว ๓๐ วินาที (16/11/2015)
download 30

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7