กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
โครงการจัดจ้างเหมาผู้ดำเนินรายการ แผ่นดินไทย ใสสะอาด (15/09/2017)
โครงการจัดจ้างซ่อมรถเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียมฯ หมายเลขทะเบียน 958538 กทม. (15/09/2017)
โครงการวัสดุ จำนวน 9 รายการ (13/09/2017)
โครงการจัดซื้อสื่อบันทึกข้อมูล จำนวน 3 รายการ (13/09/2017)
โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ (13/09/2017)
โครงการจัดซื้อ License ด้านเสียงระบบ ACC ของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบความคมชัดสูงประจำรถรายงานข่าวและเชื่อมโยงสัญญาณ DSNG (13/09/2017)
ราคากลาง โครงการ จัดซื้อเครืองมือตรวจสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1 ชุด (08/09/2017)
ราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศแบบศูนย์กลาง (Chiller) (06/09/2017)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์ครบรอบ 3 ปี ของรัฐบาล (06/09/2017)
โครงการจ้างผลิตวีดิทัศน์สร้างกระแสในสื่อออนไลน์ (06/09/2017)
โครงการจัดจ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ชุด ภาษีไปไหน (06/09/2017)
เครื่องรับ-ส่งสัญญาณถ่ายทอดโทรทัศน์แบบไร้สายสำหรับถ่ายทอดงานพระราชพิธี (06/09/2017)
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุุนภาพมุมสูง แบบบันทึกภาพและส่งภาพสด สำหรับกล้องขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (05/09/2017)
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ระบบ HD ขนาดเล็ก แบบหิ้วถือ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (05/09/2017)
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันสัญญาณรบกวน (29/08/2017)
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จอแสดงภาพ รถถ่ายทอดนอกสถานที่ (OB HD) หมายเลขทะเบียน 51-0864 กทม. (29/08/2017)
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ (29/08/2017)
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ (29/08/2017)
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (29/08/2017)
โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียง interviews (29/08/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode