กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (03/09/2015)
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/09/2015)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) จำนวนประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27/08/2015)
ประกวดราคาจ้างทำวารสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (24/08/2015)
download 52
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมอะไหล่) (19/08/2015)
สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย จะขายทอดตลาดรถกระบะเชฟโรเลตและรถยนต์โตโยต้า (19/08/2015)
โครงการผลิตและเผยแพร่รายการสนทนาโทรทัศน์ภาคภาษาอังอังกฤษ "THe Insider" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (13/08/2015)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบ ราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ณ สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน (07/08/2015)
สภากาชาดไทยมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน (07/08/2015)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (14/07/2015)
ประกาศประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) จำนวนประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14/07/2015)
การติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมต่อสายสัญญาณภายใต้โครงการ Government Threat Monitoring System (GTM) (14/07/2015)
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสปอตโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/07/2015)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำฉากรายการสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ (NBT Word) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/07/2015)
ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 1 ระบบ โดยวิธีผระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/07/2015)
ประกวดราคา โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ระบบ เอฟ. เอ็ม. และ เอ. เอ็ม. 2 ระบบ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/07/2015)
ประกวดราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (New Studio) ระบบ High-Definition และระบบ 3D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง 1 ระบบ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/07/2015)
ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/07/2015)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (06/07/2015)
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนิน กิจกรรมที่ 3 ทำเป็นเห็นผล ชุมชนทำได้ (03/07/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode