กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นายธีระพงษ์ โสดาศรีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.1-8 ผ่านระบบ Teleconference พร้อมด้วยนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมในส่วนกลางฯ
อ่าน 1148 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นพิธีกร" รุ่นที่ 21 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้านำคณะนักศึกษาหลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ 38 ไปศึกษาดูงาน ณ ไร่วาซาบิ ประเทศญี่ปุ่น
อ่าน 1725 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) ครั้ที่ 25/2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับช่างภาพสื่อมวลชน พิจารณาการตั้งจุดอัฒจันทร์เพื่อการถ่ายภาพ ริ้วขบวนงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะเจ้าหน้าที่สารสนเทศและสื่อมวลชนไทยเข้าเยี่ยมคารวะ นายเขียว กัญญาฤทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารกัมพูชา ในโอกาสนำคณะฯ เยือนกัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับประเทศเพื่อนบ้าน
อ่าน 1326 ครั้ง
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน วันที่ 19-21 มีนาคม 2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการก่อสร้างพระเมรุและความคืบหน้าการบูรณะซ่อมแซม ราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบพิธีในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ฝ่ายผลิตภาพฯ)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้านำคณะนักศึกษาหลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ 38 ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
อ่าน 1264 ครั้ง
ประชุมทางวิชาการเรื่อง "พิจารณาร่างแผนแม่บทประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
นาย ธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 946 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กปส. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (คพ.นร.)
อ่าน 1030 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อปส.ให้สัมภาษณ์ The Daily Telegraph หนังสือพิมพ์จากประเทศอังกฤษ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 /2555 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์
อ่าน 1238 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การบวงทรวงอัญเชิญราชรถ ราชยาน 2 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การบวงทรวงอัญเชิญราชรถ ราชยาน 1 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode