กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รับมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท จากการแข่งขันมวยไทยเพื่อหารายได้ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมประชาสัมพันธ์ และเข้าสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 1137 ครั้ง
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับประเทศ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ASEAN QUIZ) ครั้งที่ 5 (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
แสดงความยินดีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ประจำปีงบประมาณ 2556-2560 ครั้งที่ 2 / 2555
อ่าน 1573 ครั้ง
การแข่งขัน ASEAN QUIZ (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเยี่ยมชมสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กสป. ประจำปี 2555" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1371 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 /2555
อ่าน 1426 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2555-2559 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การอบรม"เตรียมความพร้อมของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการผู้ทีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมประชาสัมพันธ์ (HIPPS)
อ่าน 1142 ครั้ง
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประขาสัมพันธ์เป็นประธานเปิด โครงการ "ขับปลอดภัย อุ่นใจทั้งครอบครัว" ภาค.3ตอน"NBT Geen Tip "เสันทางกรุงเทพฯ-เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 16-17 มิถุนายน 2555
อ่าน 1521 ครั้ง
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร" รุ่นที่ 2 (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร" รุ่นที่๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รปส. (นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ เรื่อง "การระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน”
อ่าน 1209 ครั้ง
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 52" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 [118] 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode