กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคี สร้างความเชื่อมั่นกับชาวต่างชาติ (29/08/2015)
download 50
รัฐบาลเปิดบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ เลขที่บัญชี 067-0-068-95-0 (29/08/2015)
download 52
นายกรัฐมนตรียืนยันการปรับคณะรัฐมนตรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วน พร้อมเน้นย้ำนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ยอมรับการทุจริตโดยเด็ดขาด (29/08/2015)
download 42
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบนโยบายกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เน้นการใชัพลังงานทางเลือก (28/08/2015)
“ศูนย์ดำรงธรรม” จ.สงขลา พร้อมรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบาย “คืนความสุขแก่ประชาชน” (28/08/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแก่หัวหน้าส่วนราชการในการหารือข้อราชการ 'Morning Brief' (26/08/2015)
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ มั่นใจหากกองทัพเข้มแข็งและมีความสามัคคี จะดูแลบ้านเมืองได้สำเร็จ ขณะที่นายกรัฐมนตรียกย่องประธานองคมนตรี เป็นต้นแบบของการปฏิบัติงานตอบแทนคุณแผ่นดิน (26/08/2015)
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 5 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ (26/08/2015)
นายกรัฐมนตรี มอบหมายงานรองนายกรัฐมนตรี 6 คน เพื่อดูแลกลั่นกรองงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว (25/08/2015)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ติดตามการดำเนินงานที่ จ.อุบลราชธานี (25/08/2015)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและสร้างจิตสำนึกและวินัยให้กับประชาชน (21/08/2015)
พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเห่า เพชรบูรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (19/08/2015)
อบจ.สงขลา ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมจัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2558 “พลังท้องถิ่นไทยสู่เส้นทางปฎิรูปการแพทย์ฉุกเฉินอย่างยั่งยืน” (19/08/2015)
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานการปฏิรูปแรงงานเรื่องการจัดตั้งธนาคารแรงงาน รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (17/08/2015)
รองนายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ชัยภูมิ (14/08/2015)
ประธาน สปช.ส่งมอบแผนปฏิรูปประเทศ 37 วาระการปฏิรูป 6 วาระการพัฒนาให้กับนายกรัฐมนตรี (14/08/2015)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นัดลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 248 คน กรณีลงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ประเด็นที่มาสมาชิกวุฒิสภาโดยมิชอบ เช้าวันนี้(14 ส.ค.) (14/08/2015)
กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมผลักดันเพื่อยกระดับความสามารถของ SMEs ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (07/08/2015)
คณะนักธุรกิจชั้นนำสหรัฐฯให้ความเชื่อมั่นและยืนยันที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน (07/08/2015)
ภริยา นรม. นำคณะคู่สมรส ครม. บำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (07/08/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 [118] 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode