กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 16 สมาคม SEAPAVAA ณ กรุงโฮจิมินห์ ซิตี้ ประเทศเวียดนาม
อ่าน 1015 ครั้ง
อปส.นำคณะผู้บริหาร กปส.รดน้ำขอพรจาก รมต.นร.(นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ ทำเนียบรัฐบาล
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 79 ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1344 ครั้ง
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 8
อ่าน 1064 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมใหญ่ประจำปีของโรตารี่สากลปี พ.ศ.2555
อ่าน 1166 ครั้ง
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ร่วมถ่ายรูปกับคณะนักร้องและนักดนตรีวงกรมประชาสัมพันธ์
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อมวลชนฯ ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ศูนย์สื่อมวลชน การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีในวันที่ 9-12 เมษายน 2555 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานแก่สื่อสวลชนในการติดตามทำข่าว และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลของงาน โดยรวบรวมพระประวัติ พระกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี หมายกำหนดการงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ข้อปฏิบัติการเข้าบันทึกภาพในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ รายชื่อวัดที่ถวายดอกไม้จันทน์ บทความเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงมหรสพออกพระเมรุ และรายละเอียดอื่นๆ จากเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ คือ www.เจ้าฟ้าเพชรรัตน.com และ www.princessbejaratana.com
อ่าน 1055 ครั้ง
พิธีมอบเข็มที่ระลึก คณะกรรมการโฆษกกระทรวง (ฝ่ายผลิตภาพ สปป.)
อปส.ขอให้ทุกคนทำงานตามหลัก 3 ประการ คือ ถูก-เร็ว-ดี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การแถลงข่าวเปิดศูนย์สื่อมวลชนการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
คณะผู้แทน VOV เยือนไทยตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ (Media Practitioners Exchange)
อ่าน 1164 ครั้ง
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 22 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รัฐบาลเพิ่มผลิตภาคแรงงานไทยให้มีมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรม
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Count Gerald van der Straten Ponthoz ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (บ้านอินทรีย์) ในโอกาสบันทึกเสียงรายการวิทยุฯ
อ่าน 1684 ครั้ง
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมประชุมสภาคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลของโครงการนานาชาติเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ครั้งที่ ๒๘
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของศูนย์สื่อมวลชน การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมทบทวนและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลการบรรยายระหว่างถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
การประชุมทบทวนและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลการบรรยายระหว่างถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
งานแถลงข่าววันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สื่อมวลชนต่างประเทศเยี่ยมชมการเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ พาสื่อมวลชนต่างประเทศชมการเตรียมงานการก่อสร้างพระเมรุ การปรับปรุงราชรถ ราชยาน และคานหาม เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เจ้าฟัาเพชรรัตนฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode