กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

ผบ.ทบ.เป็นประธานเปิดการประชุมทันตแพทย์ทหาร-ตำรวจนานาชาติ ประจำปี 2558 (20/09/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณตามโครงการปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี (15/09/2015)
นายกรัฐมนตรี ย้ำจะดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เติบโตและแข็งแกร่ง ตามความหมายของคำว่า Our home our country stronger together (15/09/2015)
การประชุมร่วมแม่น้ำ 3 สายวันนี้ จะเป็นการหารือช่วยเหลือประชาชน ความมั่นคงและกฎหมายต่างๆ (15/09/2015)
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติบริจาคเงินช่วงทำหน้าที่ 1 ล้าน 7 แสนบาท ให้มูลนิธิต่างๆ (15/09/2015)
รฟท.เตรียมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี – ชุมทางหาดใหญ่- สงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาลเชื่อมโยงระหว่างประเทศ (14/09/2015)
นายกรัฐมนตรี เปิดการปฏิบัติการ “มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ” ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (14/09/2015)
ธ.ก.ส.อุบลฯ มอบเงินกู้ กองทุนหมู่บ้าน ตามนโยบายรัฐบาล (14/09/2015)
รมว.สธ. เผยปี 2559 เร่งพัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายสหประชาชาติและพร้อมสู่อาเซียน (14/09/2015)
จ.เพชรบูรณ์ ประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันละปราบปรามการทุจริต แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14/09/2015)
จ.ยะลา แถลงผลงานหลังครบรอบ 1 ปี ดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล คสช. (14/09/2015)
จ.นราธิวาสแถลงผลงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและสังคมมีความสุข แก้ไขปัญหาความไม่สงบ (14/09/2015)
นายกรัฐมนตรี ขอทุกฝ่ายร่วมมือขับเคลื่อนประเทศทุกด้าน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้นย้ำสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในระยะยาว (14/09/2015)
คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา เดินหน้าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน “ แผ่นดินไทยใสสะอาด” เร่งปลุกจิตสำนึกถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น (14/09/2015)
รมว.พาณิชย์ดูตลาดเชียงรายรับดูโควต้าข้าวไปจีน-ศูนย์กระจายสินค้า (12/09/2015)
นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คาดหารือมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล (11/09/2015)
นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ออกคำสั่งม. 44 แก้ปัญหา ICAO ต้องการให้เกิดความรวดเร็ว ไม่ใช่การแทรกแซงอำนาจกระทรวงคมนาคม (11/09/2015)
นายกรัฐมนตรีเตรียมมอบนโยบายเลือกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ 1-2 วันนี้ (11/09/2015)
จังหวัดอำนาจเจริญ จัดแถลงผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. (11/09/2015)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือ “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในภาวะวิกฤติพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเชิงรุก (10/09/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode