กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

โครงการการจัดจ้างบริษัทเอกชนประชาสัมพันธ์การจัดงานแถลงข่าวและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดงาน "วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ " ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์ ในลักษณะบูรณาการ เรื่องป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (03/02/2016)
ราคากลางโครงการจัดจ้างผลิตกระเป๋าเพื่อเป็นสือประชาสัมพันธ์งานเทศกาลอาเซียน จำนวน 2,000 ใบ (02/02/2016)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 กรมประชาสัมพันธ์ (01/02/2016)
โครงการจัดเช่าอุปกรณ์เทคนิคถ่ายทอดสดระบบ HD สำหรับศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ (IBC) ถ่ายทอดสดงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (01/02/2016)
โครงการจ้างเหมาถอดเทปรายการและแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งจัดทำสคริปต์ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ (01/02/2016)
ราคากลางจัดทำสื่อเผยแพร่ทางสื่อกระแสหลักและสื่อ Online ตามโครงการของคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (01/02/2016)
สอบราคาจ้างเหมาบริการประสานงานการผลิต (ถ่ายทำ) รายงานพิเศษ (สกู๊ป) ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 (29/01/2016)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงแนวรั้วกั้น ป้ายชื่อหน่วยงาน พื้นถนนอาคารสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/01/2016)
ประกวดราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมชุดตัดต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ชุด (28/01/2016)
ราคากลาง ค่าจัดจ้างลงโฆษณา งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทางหนังสือพิมพ์รายวัน (27/01/2016)
โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผลิตสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ) (26/01/2016)
โครงการเช่าพื้นที่อาคารใบหยก 2 ชั้น 85 โดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2559 (26/01/2016)
โครงการจ้างเหมาผลิตข่าวและรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 (26/01/2016)
โครงการจัดจ้างเหมาออกแบบฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก รายการ แผ่นดินไทย ใสสะอาด (26/01/2016)
โครงการจัดจ้างตกแต่งปรับปรุงสถานที่ เพื่อให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ (IBC) ถ่ายทอดสดงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก (26/01/2016)
จัดจ้างทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ทำดีเพื่อพ่อ" ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" (25/01/2016)
จัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ทำดีเพื่อพ่อ" ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" (25/01/2016)
จัดจ้างออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสสำคัญ จำนวน 5,000 เล่ม (25/01/2016)
ค่าจัดจ้างทำสิ่งพิมพ์ จัดพิมพ์และแจกจ่ายพร้อมจัดส่ง "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" (25/01/2016)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์หลักเพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/01/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode