กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ภาพบรรยากาศ ประชาชนรอเฝ้ารับเสด็จ ณ ทุ่งมะขามหย่อง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2555
อ่าน 1653 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร”รุ่นที่ 1
อ่าน 1529 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ ๗๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ราชบัณฑิตจัดการประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมประชาสัมพันธ์ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1634 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1571 ครั้ง
โครงการสัมมนาปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 ณโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงการสัมมนาคณะผู้บริหารในครั้งนี้ ซึ่งมีการนำปัญหาต่างๆมาบอกกล่าว มีการเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขต่างๆเป็นการรับรู้รับทราบซึ่งกันและกันทั้งในว่วนกลางและส่วนภูมิภาคทำให้เกิดความเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน สามารถนำแผนปฏิบัติร่าชการฯไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอย่าชัดเจน รวมทั้งสร้างเสริมศักยภาพงานประชาสัมพันธ์ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลรวมถึงการนำเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ASEAN Quiz เดือนพฤษภาคม จัดหนักจัดเต็ม
วันที่ 25 พฤษภาคม ASEAN Quiz แข่งขันจำนวน 6 คู่ งานนี้มีลุ้น
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"การประกาศเสียงตามสาย" รุ่นที่ 8 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
อ่าน 1669 ครั้ง
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
อ่าน 1573 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
อ่าน 1493 ครั้ง
พิธีเปิดการฝีกอบรมหลักสูตร “การประกาศเสียงตามสาย” รุ่นที่ 8(ฝ่ายผลิตภาพ สพป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย และการบริหารด้านการเงินการคลังภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 1344 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุณิกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี: 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”
อ่าน 1348 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555 ( KM.)
อ่าน 1117 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ (Working team) ครั้งที่ 2/2555
วันนี้(14 พ.ค. 2555) เวลา 9.30 น. นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ (working team) ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม 211 B อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ในการประชุมฯได้เสนอผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาองค์การ (รอบ 6 เดือน )ของแต่ละสำนัก/กอง ของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้รายงานมายัง กพร.กปส. ให้ที่ประชุมทราบ และวาระที่สำคัญคือการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกระบวนงาน เพื่อเสนอเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติในปีนี้ *โดยในที่ประชุมฯมีมติเลือกกระบวนงาน "ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์"
คาราวาน 1479 ปลุกพลังคนพิการ มอบดอกไม้แก่ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย และการบริหารด้านการเงินการคลังภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
อ่าน 1329 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode