กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 กรมประชาสัมพันธ์ (12/04/2016)
ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย (11/04/2016)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (08/04/2016)
ราคากลาง โครงการจัดซื้อการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 1 ระบบ (08/04/2016)
ราคากลางค่าจัดจ้างทำผ้าขนหนูพร้อมแพ็ค จำนวน๕,๖๐๐ ผืน (08/04/2016)
ราคากลางโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๘ ของกรมประชาสัมพันธ์ (08/04/2016)
ราคากลางประชาสัมพันธ์ "การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณkการ" มาตรส่วน ๑:๔๐๐๐ (one map) (08/04/2016)
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 1 ระบบ (08/04/2016)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 กรมประชาสัมพันธ์ (05/04/2016)
ร่าง TOR จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 2) (05/04/2016)
จัดจ้างเหมาอุปกรณ์แจกจ่ายและบันทึกสัญญาณภาพ เสียง พร้อมทีมงาน (05/04/2016)
ราคากลาง โครงการประชาสัมธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชมรม "PRD TO BE NUMBER ONE" จำนวน 5,000 ตัว (05/04/2016)
ราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 (04/04/2016)
ร่าง โครงการประกวดราคาซื้อการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 (04/04/2016)
ราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดจ้างการบำรุงรักษาโครงการพัฒนาสือสารการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงฯ (ระยะที่ 2) (04/04/2016)
โครงการจัดจ้างทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การต้านภัยแล้ง (หนังสือ Smart Farmer รู้ไว้ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ) (01/04/2016)
ราคากลาง จัดซื้อโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล สถานีเสริม (Additional Site) จำนวน 17 สถานี (31/03/2016)
เผยแพร่ประกวดราคาร่าง TOR ซื้อโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล สถานีเสริม (Additional Site) จำนวน 17 สถานี (31/03/2016)
ข้อมูลราคากลาง ค่าเช่าบริการทรานส์พอนเดอร์ (เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม) (31/03/2016)
download 384
จัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ (31/03/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode