กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ ๘๐ แกรม (03/03/2015)
ประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำจำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (03/03/2015)
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ของหน่วยงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 72 คัน (03/03/2015)
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ชุดเครื่องส่ง HPA และ Up-convert (03/03/2015)
สอบราคาจ้างเหมาผลิตบทความภาษาไทยและข้อมูลข่าวสารภาษาไทย,บทความภาษาอังกฤษและข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำงบประมาณ ๒๕๕๘ (27/02/2015)
ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (New Studio) ระบบ High-Definition (26/02/2015)
ประกวดราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (New Studio) ระบบ High – Definitionและ ระบบ 3 D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง 1 ระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/02/2015)
ประกวดราคาโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/02/2015)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรม Workshop ตามโครงการ ABU Digista teens Thailand 2014 (26/02/2015)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ (24/02/2015)
สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อแอนนิเมชั่น(Animation)ภาษาอังกฤษ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (24/02/2015)
ประกวดราคาจ้างโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์กิจกรรมย่อย การจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (24/02/2015)
ราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (24/02/2015)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาผลิตข่าวและรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) วิเคราะห์ข่าวและเจาะข่าวเชิงลึก ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (24/02/2015)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (24/02/2015)
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM 3 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/02/2015)
ราคากลางการจัดเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ของหน่วยงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าว จำนวน ๗๒ คัน (20/02/2015)
โครงการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ของหน่วยงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20/02/2015)
ราคากลาง ค่าใช่จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๒ สถานี (19/02/2015)
ประกวดราคาโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล (ระยะที่ 1)จำนวน 22 สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19/02/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode