กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าชี้แจงรายละเอียดการของบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อคณะอนุกรรมาธิการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
อ่าน 1481 ครั้ง
สปต.จัดการสัมนาหัวข้อ "การจัดทำข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย Young DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ ปีที่ 2 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการวางแผนและจัดทำฐานข้อมูล (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติร่วมรายการ“สทท.และ ศิริราชร่วมใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส”
อ่าน 1478 ครั้ง
การประชุมติดตามสถานการณ์ ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ 3G และโครงการอื่นๆ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบครุฑทองคำแก่ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
อ่าน 1511 ครั้ง
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม และ นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)
อ่าน 1250 ครั้ง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงาน ณ กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) ครั้งที่ 40/2555
อ่าน 1630 ครั้ง
งานนิเทศและติดตามผลของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2555
อ่าน 1357 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมใจลดใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การประชาสัมพันธ์ร่วมใจ ลดการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ อาคารสำนักงานกรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 1383 ครั้ง
การประชุม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนและจัดทำฐานข้อมูล" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้ารับการปฏิบัติธรรมตามโครงการ “ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนากายและจิตให้เกิดปัญญา” ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา
อ่าน 3984 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้ารับการปฏิบัติธรรมตามโครงการ “ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนากายและจิตให้เกิดปัญญา” ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทบทวนระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode