ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติเช่าเวลาเผยแพร่ สปอตโตโยต้า ของ บริษัท เมจิก สตาร์ มีเดีย จำกัด (ขนิษฐา นิ่มพิศาล) ความยาว ๑๕ วินาที (26/11/2015)
download 24
อนุมัติให้แพร่ภาพออกอากาศรายการ "เพื่อสังคม" ของ สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน ความยาว ๓ นาที ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ครั้ง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ (26/11/2015)
download 46
การเช่าเวลาบันทึกเทปและแพร่ภาพออกอากาศเทปโทรทัศน์งาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี ๒๕๕๘" ของ จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป (25/11/2015)
download 23
การเช่าเวลาถ่ายทอดสด มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ของ สมาคมครูมวยไทย ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. (25/11/2015)
download 22
การถ่ายทอดสดรายการมหกรรมมวยโลก เชิดชูเกียรติ เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) ท่องเที่ยววิถีไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ของ บริษัท วงศาโรจน์ มีเดีย จำกัด ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๕ - ๑๗.๐๐ น. (25/11/2015)
download 28
การเช่าเวลาโทรทัศน์เพื่อออกอากาศเทปบันทึกภาพการจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี ๒๕๕๘ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ - ๑๐.๕๐ นาฬิกา จำนวน ๑ ครั้ง ความยาว ๕๐ นาที (25/11/2015)
download 33
การเช่าเวลาโทรทัศน์เพื่อออกอากาศเทปรายการ "เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง" ความยาว ๓ นาที จำนวน ๑ ตอน ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๔.๕๕ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา จำนวน ๑ ครั้ง (25/11/2015)
download 17
อนุมัติให้แพร่ภาพออกอากาศเทปประชาสัมพันธ์จัดงานวันมาฆบูชา ของ วัดศรีสุดาราม วรวิหาร ในวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ความยาว ๑๐ นาที ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทั่วประเทศเป็นการเฉพาะกิจ ๒ ครั้ง (25/11/2015)
download 18
การถ่ายทอดสด งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. หรือจนกว่าจะเสด็จฯ กลับ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (25/11/2015)
download 18
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เล่นกอล์ฟง่าย ๆ สไตล์เผ่าสิงห์" ของ บริษัท เดอะมาสเตอร์กอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในช่วงข่าวกีฬาภาคเช้า ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ความยาว ๓ นาที (17/11/2015)
download 27
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ของ บริษัท ซิติเซน มีเดีย จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ และปริมณฑล ความยาว ๒๕ นาที (17/11/2015)
download 28
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกาอากาศรายการ "ท่องเที่ยวทั่วทิศ กับ ททท." ของ บริษัท ศรียาภัย โปรดักชั่น จำกัด ทุกวันพุธ - วันพฤหัสบดี (17/11/2015)
download 29
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกาอากาศรายการ "สองข้าง ทางหลวง" ของ บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาว ๒ นาที ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๙.๕๕ - ๑๐.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (17/11/2015)
download 32
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "หน้าต่างสุขภาพ" ของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ความยาว ๒ นาที ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน (17/11/2015)
download 26
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คมนาคมก้าวไกล ความปลอดภัยต้องมาก่อน" ของ สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๖.๕๕ - ๑๗.๐๐ น. ความยาว ๓ นาที (17/11/2015)
download 27
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการสด "ใจฟ้า" ของ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. ความยาว ๕๐ นาที ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘ (17/11/2015)
download 31
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ที่นี่.......ศูนย์กลางอิสลาม" ของ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ (17/11/2015)
download 24
อนุมัติเปลี่ยนสปอตโครงการเจ้าฟ้านักเดินทาง ไปเป็น สปอตท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยววิถีไทย ของ บริษัท เมจิก สตาร์ มีเด่ีย จำกัด (ขนิษฐา นิ่มพิศาล) ความยาว ๓๐ วินาที (17/11/2015)
download 34
การถ่ายทอดสด โครงการ "พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" และโครงการ "ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ บริษัท แปซิฟิก อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (17/11/2015)
download 24
การจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ของ วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ประธานดำเนินการสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมฯ) ในวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (17/11/2015)
download 26

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7