กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศยกเลิกผู้เสนอราคาและประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงแนวรั้วกั้นป้ายชื่อหน่วยงาน พื้นถนนอาคารสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ (26/02/2016)
download 406
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของศููนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (25/02/2016)
download 444
โครงการ จัดจ้างผลิตสกู๊ปข่าว ตามโครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ การปลูกจิตสำนึกและสร้างการรับรู้ของหน่วยงาน สทท. (รายการแผ่นดินไทยใสสะอาด) (17/02/2016)
โครงการจัดจ้างผลิตสกู๊ปข่าว ตามโครงการประชาสัมพันธ์บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (17/02/2016)
โครงการผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (17/02/2016)
การจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (17/02/2016)
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงคลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลองจังหวัดปทุมธานี (16/02/2016)
download 567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว)/วิเคราะห์ข่าว และเจาะข่าวเชิงลึก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/02/2016)
ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (15/02/2016)
ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/02/2016)
กรมประชาสัมพันธ์มีความประสงค์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2558 (11/02/2016)
สอบราคาซื้อกรอบแว่นสายตาสำหรับเด็กนักเรียน (11/02/2016)
สอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ (11/02/2016)
ประกาศร่างข้อกำหนดในการจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/02/2016)
ร่างข้อกำหนดโครงการจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว (08/02/2016)
ราคากลางจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว (05/02/2016)
โครงการการจัดจ้างบริษัทเอกชนประชาสัมพันธ์การจัดงานแถลงข่าวและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดงาน "วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ " ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์ ในลักษณะบูรณาการ เรื่องป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (03/02/2016)
ราคากลางโครงการจัดจ้างผลิตกระเป๋าเพื่อเป็นสือประชาสัมพันธ์งานเทศกาลอาเซียน จำนวน 2,000 ใบ (02/02/2016)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 กรมประชาสัมพันธ์ (01/02/2016)
โครงการจัดเช่าอุปกรณ์เทคนิคถ่ายทอดสดระบบ HD สำหรับศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ (IBC) ถ่ายทอดสดงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (01/02/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode