กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กปส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (คพ.กปส.)
อ่าน 1900 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารผลการปฏิบัติงานกรมประชาสัมพันธ์ ( ด้านกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล )
อ่าน 1216 ครั้ง
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร 3 หน่วยงาน ร่วมถวายพานดอกไม้ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ อาคาร 100ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าชี้แจงรายละเอียดการของบดำเนินงานฯ ของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
อ่าน 1483 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าชี้แจงรายละเอียดการของบลงทุนของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
อ่าน 1265 ครั้ง
นายธีระพงษ์ โสดาศรีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 รอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.55)
อ่าน 1371 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพสำหรับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การอบรมสัมมนาร่วมกัน"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการฯ(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาสื่อที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1410 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าชี้แจงรายละเอียดการของบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อคณะอนุกรรมาธิการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
อ่าน 1481 ครั้ง
สปต.จัดการสัมนาหัวข้อ "การจัดทำข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย Young DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ ปีที่ 2 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการวางแผนและจัดทำฐานข้อมูล (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติร่วมรายการ“สทท.และ ศิริราชร่วมใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส”
อ่าน 1478 ครั้ง
การประชุมติดตามสถานการณ์ ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ 3G และโครงการอื่นๆ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบครุฑทองคำแก่ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
อ่าน 1511 ครั้ง
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม และ นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)
อ่าน 1250 ครั้ง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงาน ณ กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode