กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พลังเยาวชนสร้างประชาธิปไตย”
อ่าน 1373 ครั้ง
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2555
อ่าน 1647 ครั้ง
รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันประธานาธิบดีสาธารรรัฐแห่งเมียนมาร์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 1573 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"ธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง" รุ่น 2(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8 ครั้งที่ 1/2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประมวลภาพ การแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนกวางสี (ดนตรีมิตรภาพไทย-จีน 2012) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพสำหรับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
อ่าน 1782 ครั้ง
ถวายพระพรเนื่องวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
อ่าน 1237 ครั้ง
ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ของคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 2549
อ่าน 1165 ครั้ง
โทรทัศน์วงจรปิด PRD TV สัมภาษณ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กปส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (คพ.กปส.)
อ่าน 1900 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารผลการปฏิบัติงานกรมประชาสัมพันธ์ ( ด้านกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล )
อ่าน 1216 ครั้ง
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร 3 หน่วยงาน ร่วมถวายพานดอกไม้ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ อาคาร 100ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าชี้แจงรายละเอียดการของบดำเนินงานฯ ของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
อ่าน 1483 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าชี้แจงรายละเอียดการของบลงทุนของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
อ่าน 1265 ครั้ง
นายธีระพงษ์ โสดาศรีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 รอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.55)
อ่าน 1371 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพสำหรับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การอบรมสัมมนาร่วมกัน"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการฯ(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาสื่อที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1410 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode