กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เผยแพร่ประกวดราคาร่าง TOR ซื้อโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล สถานีเสริม (Additional Site) จำนวน 17 สถานี (31/03/2016)
ข้อมูลราคากลาง ค่าเช่าบริการทรานส์พอนเดอร์ (เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม) (31/03/2016)
download 384
จัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ (31/03/2016)
จัดจ้างผลิตสกู๊ปข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (29/03/2016)
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับผลิตรายการข่าวและออกอากาศข่าว ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (29/03/2016)
จัดจ้างผลิตสกู๊ปข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (29/03/2016)
จัดจ้างโครงการปรับปรุงสำหรับการจ่ายไฟฟ้าอาคาร 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (23/03/2016)
ราคากลางการจัดเช่าระบบเชื่อมโยงสัญญาณผ่าน Internet ความเร็วสูงโครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) (18/03/2016)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิต Digital Content (Animation/Infographics) จำนวน 4 โครงการ (18/03/2016)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิต Digital Content (Animation/Infographics) จำนวน 4 โครงการ (18/03/2016)
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 10 รายการ (18/03/2016)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1 ระบบ (17/03/2016)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มประตูรั้วของคุรุสภา (14/03/2016)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงการจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับอาคาร 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ (09/03/2016)
ประกาศร่างโครงการประกวดราคาซื้อจัดหารถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี (08/03/2016)
โครงการประกวดราคาซึ้อจัดหารถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี (08/03/2016)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (07/03/2016)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (07/03/2016)
ราคากลางสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด (04/03/2016)
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ (04/03/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode