กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงขอบคุณวิทยากร จาก สหภาพวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิค (ABU), Dart Centre และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
อ่าน 1344 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1256 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมประชาสัมพันธ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1313 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์สำหรับผู้บริหาร" รุ่นที่๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดการประชุมระหว่างประเทศ เรื่องความปลอดภัยของผู้สื่อข่าว (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศเรื่อง “ความปลอดภัยของผู้สื่อข่าว” (Safety of Journalists)
อ่าน 1199 ครั้ง
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีบัญชี 2556 ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard )ประจำปีงบประมาณ 2556-2560 ครั้งที่ 3 / 2555
อ่าน 1347 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร ได้เข้าพบ Mr.John Barton,ABU Sport Director เพื่อเยี่ยมคารวะพร้อมหารือแนวทางการถ่ายทอดกีฬาระดับนานาชาติของ กปส.ในนาม NBT Thailand
อ่าน 1570 ครั้ง
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (เตือนใจ)เยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิก
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รายงานผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ศูนย์ถ่ายทอดโทรทัศน์นานาชาติ (International Broadcasting Centre : IBC) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
อ่าน 1368 ครั้ง
การฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนสัญจรตามรอยพระบาท" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิก
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ และ สวท.กระบี่
อ่าน 1549 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) จังหวัดกระบี่
อ่าน 1395 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 2(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode