กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) เดินทางไปรับมอบแผ่นเสียงเพลงไทยชุดประวัติศาสตร์ ฯ ณ National Film & Sound Archive Australia (NFSA)
อ่าน 1116 ครั้ง
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะผู้นำการเตรียมความพร้อมตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง" รุ่นที่ 3 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการอ่านข่าววิทยุและโทรทัศน์" รุ่นที่ 3 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "Creative Producer" รุ่นที่ 1 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1-8 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค(SEAPAVAA)ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ฯ ณ หอจดหมายเหตุแห่งรัฐควีนแลนด์ (Queensland State Archives)
อ่าน 1120 ครั้ง
ประชุมผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการนำเสนอสำหรับผู้ปฎิบัติงานด้านสื่อ (Media Presentation Skill) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) ได้รับรางวัล Apple iPad 3 ในงานนิทรรศการ ICA
อ่าน 1134 ครั้ง
พิธีเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สนผ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
อ่าน 1358 ครั้ง
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบนโยบายการบริหารงาน ณ สปข.3 เชียงใหม่
อ่าน 1212 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการอ่านข่าววิทยุและโทรทัศน์" รุ่นที่ 3 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) ร่วมงานเลี้ยงรับรองฯในโอกาสเดินทางไปร่วมการประชุม 17 th International Council on Archives Congress ณ เมือง Brisbane
อ่าน 1154 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 5 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศให้การต้อนรับนายจัน กิมเซียะ (Chan Kim Sea) อธิบดีฝ่ายบริหารการเงิน กระทรวงข่าวสารกัมพูชาและคณะ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะผู้นำการเตรียมความพร้อมตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง" รุ่นที่ 3 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์สำหรับผู้บริหาร" รุ่นที่ ๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบอัตรากำลังและมาตรการการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
อ่าน 1210 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode