กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว กปส.ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1099 ครั้ง
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1097 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดกิจกรรม Youth Idols from Southern Thailand ณ ประเทศมาเลเซีย
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "มายไอดอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้"เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการด้านเทคนิคเครื่องส่งวิทยุ โทรทัศน์ การจัดรายการและการสอบใบผู้ประกาศ (ทจส.) ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1065 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชนร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
อ่าน 1221 ครั้ง
ประชุมมอบนโยบาย การบริหารงานวิสัยทัศน์ กปส.และสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนานโยบายและแผนปฎิบัติการ ปชส.(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๕ และข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปี ๒๕๕๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประมวลภาพงาน "วันวานที่พาเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเรื่อง “การบริหารงานวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์” และ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนานโยบายและแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย/ภาวะวิกฤติ”
อ่าน 1052 ครั้ง
นายนิวิฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ/เกษียณก่อนกำหนด
อ่าน 1230 ครั้ง
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2555
อ่าน 997 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2555
อ่าน 1253 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล( HR Scorecard ) ประจำปีงบประมาณ 2556-2560
อ่าน 1189 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปในกรมประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1087 ครั้ง
ผู้บริหารหญิง กรมประชาสัมพันธ์เลี้ยงรับรองนางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ภัตตาคาร T. House
อ่าน 1700 ครั้ง
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการและจัดงานวันครบเกษียณอายุราชการ ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1405 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode