กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารเที่ยงแก่ Mr.Richard Wright อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคอาวุโสของ BBC.
อ่าน 1360 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1195 ครั้ง
ประชุม คัดเลือกบุคคลต่างๆ เข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประมวลภาพ "พบปะสังสรรค์สื่อมวลชน" จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับเชิญให้ร่วมพิธีมอบรางวัล “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี พ.ศ.2555
อ่าน 1483 ครั้ง
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมตาม“โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.)”
อ่าน 1350 ครั้ง
ประมวลภาพกิจกรรม "อปม.สัมพันธ์" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรอง กปส. ประจำปี 2555 และกำหนดกรอบการดำเนินงานฯ ประจำปี 2556
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน “พบปะสังสรรค์สื่อมวลชน”
อ่าน 1502 ครั้ง
งานแถลงข่าว กรมประชาสัมพันธ์พัฒนาวิสัยทัศน์เป็นผู้นำการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแห่งประชาคมอาเซียน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมประชาสัมพันธ์จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประมวลภาพปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 9 ( 2 )(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประมวลภาพปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 9 ( 1 )(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ ผู้ผ่านการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 9
อ่าน 1411 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ กปส. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
อ่าน 1156 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบนโยบาย พร้อมให้ข้อคิดและคำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 9
อ่าน 1361 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมงานวันชาติมาเลเซีย : “ 55 th National Day of Malaysia “
อ่าน 1313 ครั้ง
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่" รุ่นที่ 39 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "Creative Producer" รุ่นที่ 1 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ป้อง ปราม หยุด (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode