กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2555
อ่าน 1253 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล( HR Scorecard ) ประจำปีงบประมาณ 2556-2560
อ่าน 1189 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปในกรมประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1087 ครั้ง
ผู้บริหารหญิง กรมประชาสัมพันธ์เลี้ยงรับรองนางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ภัตตาคาร T. House
อ่าน 1700 ครั้ง
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการและจัดงานวันครบเกษียณอายุราชการ ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1405 ครั้ง
กิจกรรม "รักษ์ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ประจำปีงบประมาณ 2556-2560 ครั้งที่ 4/ 2555
อ่าน 1146 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาประชาสัมพันธ์จังหวัด เรื่อง “ ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย”
อ่าน 1317 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
อ่าน 1384 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้กรมประชาสัมพันธ์ (Knowledge Management : KM.)
อ่าน 1282 ครั้ง
คณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ (Working Team) กรมประชาสัมพันธ์ 3/2555
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.1-8 ผ่านระบบ Teleconference ครั้งที่ 7/2555
อ่าน 1268 ครั้ง
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (คพ.กปส.) ครั้งที่ 3/2555
อ่าน 1209 ครั้ง
โครงการสื่อมวลชนสัญจรห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้กรมประชาสัมพันธ์ (Knowledge Management : KM.) ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1397 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ (Career Path) ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1449 ครั้ง
นาย ธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2555
อ่าน 1382 ครั้ง
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมอ.ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1159 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode