กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
คณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ (Working Team) กรมประชาสัมพันธ์ 3/2555
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.1-8 ผ่านระบบ Teleconference ครั้งที่ 7/2555
อ่าน 1268 ครั้ง
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (คพ.กปส.) ครั้งที่ 3/2555
อ่าน 1209 ครั้ง
โครงการสื่อมวลชนสัญจรห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้กรมประชาสัมพันธ์ (Knowledge Management : KM.) ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1397 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ (Career Path) ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1449 ครั้ง
นาย ธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2555
อ่าน 1382 ครั้ง
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมอ.ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1159 ครั้ง
การประชุมโครงสร้างการบริหารงาน สทท.และ สวท. ครั้งที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กปส. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (คพ.นร.)
อ่าน 1240 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS เกี่ยวกับแผ่นเสียงประวัติศาสตร์ที่ได้รับบริจาค จากออสเตรเลีย
อ่าน 1326 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์ จับมือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทำ MOU เปิดมิติใหม่ด้านสุขภาพ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม“การประเมินสมรรถนะของตำแหน่ง ผอ.สำนัก และประชาสัมพันธ์จังหวัด”
อ่าน 1478 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์(MRTV) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
คืนชีพบัตรผู้ประกาศ ความภูมิใจของการใช้ภาษา
นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2555
อ่าน 1069 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สืบสานคุณค่าประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555”
อ่าน 1299 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode