กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

สกย.ยะลา เร่งช่วยเหลือชาวสวนยางที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนไร่ละ 1500 ก่อนหมดเขต (15/02/2016)
องค์กรปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เร่งพัฒนาเส้นทางคมนาคม หวังกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว (12/02/2016)
ผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางยะลา หนุนโครงการรัฐฯ แก้ปัญหายางพารา (12/02/2016)
ผู้ว่าฯ อุทัยธานีลงพื้นที่ติดตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (12/02/2016)
โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา (09/02/2016)
กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคปี 2559 อาจมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 160,000 คนหากไม่ป้องกัน (08/02/2016)
จ.ชลบุรี จัดการประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการตามมาตราส่วน One Map (08/02/2016)
ภาครัฐ เปิดให้บริการ GovChannel แอพพลิเคชัน GAC ศูนย์กลางภาครัฐ รองรับทั้งระบบ iOS และ Android ประตูสู่ภาครัฐ ฉับไว ทันสมัย เข้าถึงประชาชน (05/02/2016)
สนง.พัฒนาที่ดินเขต 11 จัดอบรม Zoning สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน (05/02/2016)
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีการพิจารณาวาระเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย (05/02/2016)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ที่จังหวัดลำพูน (05/02/2016)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การแจ้งเหตุ เบาะแส ขอความช่วยเหลือ ผ่านแอพพลิเคชั่น Home guard บน Smartphone ที่เข้าถึงประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว (04/02/2016)
ไทยคู่ฟ้า ตอน JCCI ชื่มชมนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล (04/02/2016)
รอง ปธ.ขับเคลื่อน One Map มอบแนวทางการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (04/02/2016)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน จ.มุกดาหาร (04/02/2016)
จังหวัดพังงาย้ำทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารในบริเวณเมืองเก่าตะกั่วป่าอย่างเคร่งครัด (04/02/2016)
นายกรัฐมนตรี ประชุมเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (04/02/2016)
ความคืบหน้าการลงทุนร่วมโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน (03/02/2016)
รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเศรษฐกิจไทย-อิหร่านแบบเต็มคณะ (03/02/2016)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครลงพื้นที่ตำบลหนองสองห้องเพื่อติดตามนโยบายรัฐบาลและรับฟังความต้องการพร้อมหาทางช่วยเหลือประชาชน (03/02/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode