กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
หน่วยงานต่างๆเข้าแสดงความยินดี รปส.ประวิน พัฒนะพงษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
วันมรดกโสตทัศน์โลกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 "มรดกโสตทัศน์ไม่คอยท่า วันเวลาไม่คอยใคร" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายประวิน พัฒนพงษ์ และนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมการจัดงานวันมรดกโสตทัศน์โลกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ( World Day for Audiovisual Heritage) ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์
อ่าน 1478 ครั้ง
กพร. กปส. ศึกษาดูงานเรื่อง การนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2555” ครั้งที่ 2/2555
อ่าน 1319 ครั้ง
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 49 และการประชุมภาคสมทบ (General Assembly and Associated Meetings) ของสหภาพวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Broadcasting Union หรือ ABU) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 1711 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานจับรางวัล Thumb Drive ให้แก่ผู้ร่วมโครงการความต้องการของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2555
อ่าน 1222 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานจับรางวัล Thumb Drive. ผ่านระบบ Internet Poll ของกรมประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม KM.ประจำปี 2555
อ่าน 1233 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานโครงการด้านเทคนิคเครื่องส่งวิทยุ โทรทัศน์ การจัดรายการและการสอบใบผู้ประกาศ (ทจส.) ครั้งที่ 3/2555
อ่าน 1116 ครั้ง
ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์
อ่าน 1651 ครั้ง
งานแถลงข่าว การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินฯ(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 51 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์และการเสวนา"ประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพในทศวรรษหน้า"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
การประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.1-8 ผ่านระบบ Teleconference ครั้งที่ 8/2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 51 ปี ของการก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์
อ่าน 1440 ครั้ง
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 1567 ครั้ง
ให้ความร่วมมือบันทึกภาพผู้บริหารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1641 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมรับเสด็จฯในการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 4 ภาค ณ วัดยานนาวา
อ่าน 1444 ครั้ง
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการตามโครงการประชาสัมพันธ์ในประเทศ ประจำปี 2556 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode