กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.1-8 ผ่านระบบ Teleconference ครั้งที่ 8/2555 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 51 ปี ของการก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์
อ่าน 1440 ครั้ง
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 1567 ครั้ง
ให้ความร่วมมือบันทึกภาพผู้บริหารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1641 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมรับเสด็จฯในการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 4 ภาค ณ วัดยานนาวา
อ่าน 1444 ครั้ง
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการตามโครงการประชาสัมพันธ์ในประเทศ ประจำปี 2556 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๕๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฏร์ธานีคว้าแชมป์ การแข่งขันตอบปัญหา ASEAN Quiz ของกรมประชาสัมพันธ์
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานวันคนพิการ (ครั้งที่ 47/2555) ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 10 ตุลาคม 2555เวลา 10.00น.ณ ห้องประชุม 203 กรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิคเดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 43 ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ ณ กรุง New Delhi, India
อ่าน 1152 ครั้ง
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท
อปส. พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางปีที่ 122 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว กปส.ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1099 ครั้ง
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1097 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดกิจกรรม Youth Idols from Southern Thailand ณ ประเทศมาเลเซีย
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "มายไอดอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้"เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการด้านเทคนิคเครื่องส่งวิทยุ โทรทัศน์ การจัดรายการและการสอบใบผู้ประกาศ (ทจส.) ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1065 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชนร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
อ่าน 1221 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode