กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการคลองสวยน้ำใส ประชารัฐร่วมใจ คนไทยมีความสุข (04/03/2016)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะด้านการแก้ไขปัญหาป่าไม้ เพื่อพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพื้นที่ภาคอีสานเรื่องการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ขอนแก่น (04/03/2016)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่จ.นครราขสีมา (04/03/2016)
กระทรวงการต่างประเทศ แสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (04/03/2016)
ผู้ตรวจราชการ 9 กระทรวงพอใจผลการปฏิบัติเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (04/03/2016)
ไทยพร้อมส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติกับญี่ปุ่นหลังตั้งเป้าเป็นประตู่การลงทุนในภูมิภาค (04/03/2016)
รมว.มหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่จ.พะเยา ให้เจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ 19 ราย เนื้อที่ 65 ไร่ (04/03/2016)
จ.ลำปาง จัดประชุมสัมมนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงานองค์กรของรัฐ (04/03/2016)
ธ.ก.ส. จ.มุกดาหาร เปิดตลาดประชารัฐ เพื่อชุมชน (04/03/2016)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง เพื่อให้ข้อแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเซรามิกซ์บ้านหาดส้มแป้น (04/03/2016)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงานมหกรรมเครือข่ายสินค้าดีมีคุณภาพ ที่จังหวัดชลบุรี (04/03/2016)
ธ.ก.ส.จันทบุรี เปิดตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน (04/03/2016)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งที่อำเภอจอมพระ (03/03/2016)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตรวจติดตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ๆ ละ 5 ล้านบาท ที่อำเภอศรีณรงค์และอำเภอลำดวน (03/03/2016)
โครงการตำบลละ 5 ล้าน และโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของ จ.ลพบุรี สามารถเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ (03/03/2016)
รมว.กระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล Long Term Care "รวมพลังขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้" ที่ จ.เชียงใหม่ (03/03/2016)
สธ.ตั้งเป้าปี 59 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 1,850 คน ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 259 ตำบล (03/03/2016)
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงาน MOU สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (03/03/2016)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล) ประธานเปิดโครงการ สคบ.สัญจร ที่ จ.เลย (03/03/2016)
จ.ชัยภูมิ KICK OFF บูรณาการ 4 โครงการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้แนวคิดประชารัฐ (03/03/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode