กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล” รุ่นที่ ๑
อ่าน 372 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาการสือสารยุคดิจิทัล รุ่นที่1 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง เปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
เรือด่วนโดยสารคลอง'แสนแสบ' อีกหนึ่งทางเลือกของชาวกรุงเทพ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
"คืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมือง" ครั้งที่ ๒ ณ ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล กปส." (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนที่ชุมชนหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อร่วม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานเสวนาการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Big Data และ GDPR ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
อ่าน 437 ครั้ง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เข้าหารือกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องการพัฒนางานบริการประชาชนด้วยบัตรประชาชนใบเดียว (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 244 ครั้ง
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการจัดทำโครงการ จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แถลงข่าวการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 253 ครั้ง
พิธีเปิดกิจกรรม kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ คลองข้าวเม่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การเสวนา "สร้างรู้...สื่อสาร...ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การตรวจติดตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนคลองลัดหลักแปดและคลองยายบาง ชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สมาคมจดหมายเหตุไทย ร่วมกับ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ และ หอจดหมายเหตุพุทะทาส อินทปัญโญ จัดอบรมเรื่องการพัฒนางานจดหมายเหตุให้ตอบโจทย์องค์กรและสังคม(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode