กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม"ยกเสาเอกบ้านประชารัฐริมคลอง ชุมชนพหลโยธิน ๓๒" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR” รุ่นที่ ๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จริยธรรมองค์การและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ"
กรมประชาสัมพันธ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลบัตรประชาชน" ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
อ่าน 347 ครั้ง
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่ง ผู้อำนวยการระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ ผู้อำนวยการระดับต้น และ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมองค์การและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR” รุ่นที่ ๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
TDGA ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮลซิงกิ เปิดประสบการณ์ดิจิทัลภาครัฐ เชิญผู้แทนสาธารณรัฐเอสโตเนียแลกเปลี่ยนทักษะดิจิทัล พร้อมมุ่งสู่ระบบราชการ ๔.๐ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
พิธีเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชลบุรี
อ่าน 247 ครั้ง
พิธีเปิดหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ด้วยระบบดิจิทัล รุ่นที่ ๒๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากกรมศิลปากร
อ่าน 532 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการเป็นพิธีกร" รุ่นที่ ๓๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานสัมมนา “Big Data เป้าหมายและความคาดหวังของรัฐบาล ต่อ ๒๐ กระทรวง ๒๐๐ กรม” ณ ห้องสัมมนา เลอ โลตัส ๑ ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพฯ (ศสช. ภาพ/ข่าว)
อ่าน 710 ครั้ง
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
อ่าน 428 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (C-MEX ๑๘) ครั้งที่ ๑๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่๓๕
ประชุมคณะทำงานด้านสื่อฯ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อหารือเรื่องการทำบัตรสื่อมวลชน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
"คืนความสุขให้คนคลองคืนสายคลองให้คนเมือง" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
อ่าน 294 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode