ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ภูมิปัญญาชาวบ้าน" ของ บริษัท แมสมีเดีย เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด ความยาว ๓ นาที ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (27/11/2015)
download 38
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ติวเข้มเติมเต็มความรู้" ของ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ความยาว ๕๐ นาที ทุกวันอาทิตย์ (27/11/2015)
download 39
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "กศน. เพื่อนเรียนรู้" ของ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ความยาว ๓ นาที สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี (27/11/2015)
download 44
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป ความยาวตอนละ ๒ นาที ทุกวันเสาร์ (27/11/2015)
download 36
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เล่นกอล์ฟง่าย ๆ กับสไตล์เผ่าสิงห์" ของ บริษัท เดอะมาสเตอร์กอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (26/11/2015)
download 66
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ของ บริษัท ซิติเซน มีเดีย จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ และปริมณฑล ความยาว ๒๕ นาที (26/11/2015)
download 36
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ท่องเที่ยวทั่วทิศ กับ ททท." ของ บริษัท ศรียาภัย โปรดักชั่น จำกัด ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๒๑.๒๕ - ๒๑.๓๐ น. และทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๒๑.๔๕ - ๒๑.๕๐ น. ความยาว ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒ (26/11/2015)
download 43
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองข้าง ทางหลวง" ของ บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาว ๒ นาที ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๙.๕๕ - ๑๐.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (26/11/2015)
download 70
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "หน้าต่างสุขภาพ" ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ความยาว ๒ นาที ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน ระหว่างเวลา ๐๕.๕๕ - ๐๖.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (26/11/2015)
download 39
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คมนาคมก้าวไกล ความปลอดภัยต้องมาก่อน" ของ สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๖.๕๕ - ๑๗.๐๐ น. ความยาว ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (26/11/2015)
download 31
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการสด "ใจฟ้า" ของ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. ความยาว ๕๐ นาที ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ (26/11/2015)
download 19
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ที่นี่.....ศูนย์กลางอิสลาม" ของ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๔.๐๐ - ๐๔.๒๕ น. ความยาว ๒๕ นาที (26/11/2015)
download 22
อนุมัติเปลี่ยนสปอตโครงการเจ้าฟ้านักเดินทาง ไปเป็น สปอตท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยววิถีไทย ของ บริษัท เมจิก สตาร์ มีเดีย จำกัด (ขนิษฐา นิ่มพิศาล) ความยาว ๓๐ วินาที (26/11/2015)
download 13
การถุ่ายทอดสด โครงการ "พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" และโครงการ "ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ บริษัท แปซิฟิก อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในวัน (26/11/2015)
download 14
การจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ของ วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ประธานดำเนินการสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมฯ) ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (26/11/2015)
download 19
การเช่าเวลาถ่ายทอดสด พิธีเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ ของ บริษัท ทรีจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. (26/11/2015)
download 28
อนุมัติให้เช่าเวลาวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อออกอากาศรายการ "วิถีพอเพียง" ของ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ความยาว ๒๕ นาที (26/11/2015)
download 34
อนุมัติเช่าเวลาเผยแพร่ สปอตโครงการเจ้าฟ้านักเดินทาง ของ บริษัท เมจิก สตาร์ มีเดีย จำกัด (ขนิษฐา นิ่มพิศาล) ความยาว ๓๐ วินาที ออกอากาศในข่าวภาคเช้า วันที่ ๒๖,๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ วันละ ๑ ครั้ง รวม ๑ นาที และข่าวภาคเที่ยง วันที่ ๒๔,๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ วันละ ๑ ครั้ง รว (26/11/2015)
download 22
อนุมัติเช่าเวลาเผยแพร่สปอต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ของ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (นางสาวสวิตตา นาคะนคร) ความยาว ๓๐ วินาที หลังรายการ "พลังงานเพื่อชีวิต" ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลาโดยประมาณ ๑๐.๕๕ - ๑๑.๐๐ น. (26/11/2015)
download 42
การถ่ายทอดสดรายการ เสียงธรรมจากมหายาน ของ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (26/11/2015)
download 18

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7