กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> พลังงาน
พลังงาน
รมว.พลังงานร่วมประชุม AMEM หารือด้านพลังงานร่วมอาเซียน กำหนดทิศทางการใช้พลังงานของสมาชิก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี เปิดโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”
สถานเอกอัครราขทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมหุ้นส่วนทางธุรกิจดิจิทัลกับเยอรมนี
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จ.อุดรธานี จัดเวทีสาธารณะการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเศรษฐกิจชุมชน “ลุ่มน้ำห้วยหลวง”
จ.ยโสธร อบรมเชิงปฏิบัติการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
นักวิจัย มข. พัฒนากระบวนการผลิตก๊าซไฮเทน พลังงานทดแทนใหม่จากน้ำอ้อยหนุนอุตสาหกรรมสีเขียวยุค 4.0
ไทย ชี้แจงการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือเอเชีย
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต จัดสัมมนาโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้หน่วยงานราชการนำมาตรการประหยัดพลังงานไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
รัฐบาล ผลักดันเกิดเมืองอัจฉริยะ(Smart city) ด้วยการนำภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุน พร้อม ส่งเสริมนำเอานวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทดแทนการนำเข้า
เลขาธิการ สำนักงาน กกพ.แจงหากมีการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า จะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต จัดสัมมนาโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้หน่วยงานราชการนำมาตรการประหยัดพลังงานไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
โฆษกกระทรวงพลังงาน แจง กพช. ยังไม่มีนโยบายปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าตามภูมิภาคและระยะทาง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังชี้แจงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราใหม่
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะทุกโครงการ ต้องผ่านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)
5 พันธมิตร กสอ. สวทช. สวทน. มก. และยูนิโด มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ในงาน Thailand Tech Show 2017
คลังจังหวัดตรัง เผยประชาชนที่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์ สามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้ไปลงทะเบียนไว้ ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (21 กันยายน 2560) เป็นต้นไป
คพ. ย้ำออกมาตรการควบคุมการสร้างโรงไฟฟ้าขยะตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ขณะที่ อปท. ต้องควบคุมการปล่อยมลพิษไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 6 โครงการที่เป็นข่าว ยังไม่ได้มีการจัดทำและเสนอแผนงานต่อกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด
พลังงานจังหวัดเชียงราย สร้างความรู้ความเข้าใจการลดใช้พลังงานให้กับหน่วยงานราชการที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode