กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 (04/02/2020)
download 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 กรมประชาสัมพันธ์ (กคล.) (04/02/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการสาธิตการทำอาหารไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/02/2020)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช.) (03/02/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อดิจิทัลวิดีโอ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดทำวารสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/01/2020)
ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ ระยะที่ 12 จำนวน 117 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/01/2020)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษขยายผลนโยบายรัฐบาล (Takeoff) โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (27/01/2020)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตสารคดีสั้นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Zero Corruption) ประจำปีงบประมาณ 2563 (27/01/2020)
ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๓ จำนวน ๕๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาเผยแพร่สื่อดิจิทัลผ่าน Social Network (Facebook) โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)ตามโครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/01/2020)
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 จำนวน 155 รายการ (ครั้งที่ 2) ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (24/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนต้างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/01/2020)
ร่างขอขเขตของงาน จัดจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษขยายผลนโยบายรัฐบาล (Takeoff) โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (23/01/2020)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างเหมาผลิตสารคดีสั้นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Zero Corruption) ประจำปีงบประมาณ 2563 (23/01/2020)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode