ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สปน. ตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ (11/04/2014)
download 44
กปส. เผยแพร่กฎหมายข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน (26/03/2014)
download 67
กปส.ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. (13/03/2014)
download 130
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (13/03/2014)
download 113

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7