กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีซ้อมใหญ่ออกมหาสมาคม (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ รายการ “กรมประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า” ในฐานะเป็นข้าราชการหญิงคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง “ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
อ่าน 1669 ครั้ง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และการใช้ทรัพยากรระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ผลการประกวดนางนพมาศ ในงาน“สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2555” ณ กรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 3087 ครั้ง
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายใน อ.ก.พ.กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1254 ครั้ง
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายใน อ.ก.พ.กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555
อ่าน 1333 ครั้ง
ผลการประกวดนางนพมาศมิตรภาพในงาน“สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2555” ณ กรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 2475 ครั้ง
นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2555 ” ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555ณ กรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 1429 ครั้ง
พิธีเปิดงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2555” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การแสดงของศิลปินและดนตรีต่างๆ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมกลางปีึคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อโสตทัศน์แห่งภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก (SEAPAVAA) ระหว่างวันที 22-26 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
อ่าน 1366 ครั้ง
ทีมงานวิทยูปกรณ์ และทีมงานช่างภาพกรมประชาสัมพันธ์ ดูจุดปฏิบัติงานภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดูจุดตั้งอัฒจรรย์สำหรับสื่อมวลชนใช้ในการบันทึกภาพงานพระราชพิธีออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประมวลภาพการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2555 ในส่วนที่เป็นภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
อ่าน 1314 ครั้ง
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
อ่าน 1354 ครั้ง
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
อ่าน 1462 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode