กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สอบราคาจ้างเหมาบริการบริการทำความสะอาดสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (15/09/2016)
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์สำหรับรับสัญญาณถ่ายทอดสด ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2559 (13/09/2016)
โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการอาชีวะ ทู เดอะ ฟิวเจอร์ (13/09/2016)
โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการอาชีวะ ทู เดอะ ฟิวเจอร์ (13/09/2016)
โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับผลิตรายการข่าว ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2559 (13/09/2016)
โครงการจัดซื้อเทปสำรองข้อมูล และชุดกล้องสำหรับถ่ายทำนอกสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2559 (13/09/2016)
โครงการจัดจ้างทำ QR CODE (13/09/2016)
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (13/09/2016)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้้นที่โดยรอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (12/09/2016)
ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (09/09/2016)
ราคากลางโครงการ การจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่นๆ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (09/09/2016)
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (09/09/2016)
ราคากลาง จัดจ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 (08/09/2016)
ราคากลาง จัดจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 (08/09/2016)
ราคากลาง ค่าจัดจ้างดอกไม้งานเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (08/09/2016)
ราคากลาง จัดจ้างทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติแบบตั้งโต๊ะ และงานพิมพ์ระบบ inkjet ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (08/09/2016)
จัดจ้างทำธงสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติและกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 2 รายการในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (08/09/2016)
จัดจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (08/09/2016)
ประกวดราคาซื้อจัดหารถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่งานพระราชพิธี เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร (08/09/2016)
download 305
ราคากลางการจ้างเหมาบริการนิทรรศการและศิลปกรรม กรมแระชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (08/09/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode