กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 (21/09/2016)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (20/09/2016)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (20/09/2016)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 (20/09/2016)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (20/09/2016)
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ (19/09/2016)
โครงการจัดซื้อชุดควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณ (Remote Panel) (19/09/2016)
โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตภาพกราฟิก พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2559 (19/09/2016)
ราคากลางโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2560 (19/09/2016)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างค่าจัดจ้างเหมาเวทีพร้อมโครงสร้างทัช แสง สี เสียง และเอฟเฟค ในกิจกรรมการจัดงาน "สานสัมพันธ์แรงงานเพื่อนบ้าน" ประจำปี 2559 (19/09/2016)
ราคากลาง โครงการค่าจัดจ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2559 (19/09/2016)
ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (16/09/2016)
โครงการจัดเช่าอุปกรณ์สำหรับรายงานผลคะแนนการลงประชามติ (15/09/2016)
โครงการจัดจ้างทำม่านบังแดด เพื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (15/09/2016)
โครงการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 (15/09/2016)
โครงการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 (15/09/2016)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์อาเซียน ปีงบประมาณ 2560 (15/09/2016)
สอบราคาจ้างเหมาบริการบริการทำความสะอาดสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (15/09/2016)
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์สำหรับรับสัญญาณถ่ายทอดสด ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2559 (13/09/2016)
โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการอาชีวะ ทู เดอะ ฟิวเจอร์ (13/09/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode