กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ยาเสพติด
ยาเสพติด
จังหวัดชุมพรอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (29/05/2015)
อ่าน 2197 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ( ย.อส.) (29/05/2015)
ทหารเดินหน้าสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดให้เยาวชนเชียงราย (29/05/2015)
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่จริงและเก็บคะแนนรอบแรก ที่จังหวัดเพชรบุรี (28/05/2015)
จ.ร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ปี 2558 (28/05/2015)
จ.บึงกาฬ จัดฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านยาเสพติด (28/05/2015)
จ.สุพรรณบุรี ยกระดับปัญหายาเสพติดเป็นวาระจังหวัด กระตุ้นสังคมและผู้นำชุมชน สอดส่อง สกัดกั้นยาเสพติดทุกรูปแบบ (28/05/2015)
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โครงการฟื้นฟู รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อบำบัด รักษา ฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด (27/05/2015)
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมฟื้นฟูร่างกายผู้เสพยาเสพติดโดยสมัครใจ และจัดฝึกอาชีพแก่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูด้วย (27/05/2015)
จ.ขอนแก่น เร่งพัฒนาศักยภาพชุมชนดูแลเรื่องยาเสพติด (26/05/2015)
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี เผยผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ (26/05/2015)
จังหวัดเพชรบุรีเร่งแก้ปัญหายาเสพติดเตรียมเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระบบสมัครใจรุ่นที่ 6 (26/05/2015)
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล จัดประกวดดนตรีโฟล์คซองต่อต้านยาเสพติด นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน 2558 (26/05/2015)
จังหวัดนครพนม จัดอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (26/05/2015)
จังหวัดราชบุรีเร่งรัดติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (26/05/2015)
จังหวัดชุมพรสนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกรณีพิเศษเพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย (25/05/2015)
ปปส.ภาค 6 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (25/05/2015)
จังหวัดนครพนมปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดนครพนม (25/05/2015)
จ.ร้อยเอ็ด พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสารเสพติดในชุมชน (25/05/2015)
จ.ตรัง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชน (25/05/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode