กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (09/09/2016)
ราคากลาง จัดจ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 (08/09/2016)
ราคากลาง จัดจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 (08/09/2016)
ราคากลาง ค่าจัดจ้างดอกไม้งานเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (08/09/2016)
ราคากลาง จัดจ้างทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติแบบตั้งโต๊ะ และงานพิมพ์ระบบ inkjet ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (08/09/2016)
จัดจ้างทำธงสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติและกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 2 รายการในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (08/09/2016)
จัดจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (08/09/2016)
ประกวดราคาซื้อจัดหารถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่งานพระราชพิธี เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร (08/09/2016)
download 305
ราคากลางการจ้างเหมาบริการนิทรรศการและศิลปกรรม กรมแระชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (08/09/2016)
สอบราคาจ้างเหมาบริการงานนิทรรศการและศิลปกรรม กรรมประชาสัมพันธ์ (07/09/2016)
download 152
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (07/09/2016)
download 147
ราคากลาง โครงกการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต (06/09/2016)
ราคากลาง โครงการเช่าสัญญาณทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สำหรับเชื่อมโยนสัญญาณวิทยุกระจายเสียง (06/09/2016)
ราคากลาง โครงการค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (06/09/2016)
ราคากลาง โครงการการจัดจ้างพิมพ์หนังสือสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครื่อข่ายสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ "NBT World Forum" ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 300 เล่ม (05/09/2016)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 กรมประชาสัมพันธ์ (02/09/2016)
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครื่อข่ายสารสนเทศระหว่างงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (02/09/2016)
ราคากลาง จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (02/09/2016)
จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (01/09/2016)
ประกาศร่าง โครงการค่าใช่จ่ายในการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (01/09/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode