กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานการจัดเก็บข้อมูลระบบสื่อโสตทัศน์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานแถลงข่าว ครบรอบ ๕๐ ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
คณะสื่อมวลชน,อปมช,และคณะทำงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการสื่อมวลชนสัญจร ๓ จังหวัดชายแดนใต้ จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา (๒) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการสื่อมวลชนสัญจร ๓ จังหวัดชายแดนใต้ จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา (๑) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การเลือกตั้งสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร" รุ่นที่ ๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัคคี" (๒)(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัคคี" (๑)(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตสารคดีโทรทัศน์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สื่อมวลชนสัญจร โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อสช. นายสมโภชน์ วิสุทธิแพทย์ ชี้แจงออนไลน์ ในการใช้ระบบสารสนเทศ กปส.
อ่าน 983 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการอ่านข่าววิทยุและโททัศน์ รุ่นที่ ๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดหลักสูตร "นักบริหารงานประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ ๕๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สปข.7 จัดอบรมความรู้ด้านภาษาและNew Media แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์อาเซียน
การเสวนา เรื่อง "๒๔ มิถุนายน วันโทรทัศน์ไทย?" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ หารือ สำนักข่าวเวียดนามเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารเน้นคุณภาพเนื้อหา และช่องทางเผยแพร่ที่หลากหลาย ฉลอง 10 ความสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode