ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าออกอากาศรายการ "Coffee Cup" ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๙ (17/03/2017)
download 2
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาเพื่อถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๙ บริษัท มีเดียพ้อยท์ โปรดักชั่น จำกัด ความยาวครั้งละ ๕๕ นาที ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (17/03/2017)
download 4
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "คมนาคมก้าวไกล" บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด ความยาวตอนละ ๓ นาที ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (13/03/2017)
download 16
อนุมัติให้เช่าเวลาเพื่อออกอากาศรายการ "รอบรั้ว...เทศบาล" บริษัท ชาแนล มีเดีย จำกัด ความยาวตอนละ ๒๕ นาที ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (13/03/2017)
download 20
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน" ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ความยาวตอนละ ๓ นาที ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (13/03/2017)
download 15
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "๑๐๐ ข่าวมอเตอร์เวย์" บริษัท เดอะ คิง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ความยาวตอนละ ๒ นาที ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (13/03/2017)
download 11
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองข้าง ทางพิเศษ" บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาวตอนละ ๓ นาที ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (13/03/2017)
download 11
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป ความยาวตอนละ ๒ นาที ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (13/03/2017)
download 0
อนุมัติเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ร้อยรวมใจ สู่ชายแดนใต้" ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ความยาวตอนละ ๒๕ นาที ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (13/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "โลกสดสวยพลังงานสดใส" บริษัท มิราเคิลส์ มีเดีย จำกัด ความยาวตอนละ ๓ นาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (13/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน" ของ บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๒๒.๑๕ - ๒๒.๔๐ น. ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ (30/11/2015)
download 192
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "Update ทางหลวง" ของ บริษัท เดอะ คิง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ความยาวตอนละ ๒ นาที ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ (30/11/2015)
download 172
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Golf Paradise" ของ บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง คือทุกวันอาทิตย์ ความยาว ๒๕ นาที (30/11/2015)
download 183
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เกษตรสาร" ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ ๔ ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ - ๐๕.๒๕ น. ความยาว ๒๕ นาที (30/11/2015)
download 171
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยไทยโครงการ "มวยดีวิถีไทย" ของ บริษัท พีวี อินเตอร์สปอร์ต จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ ความยาว ๑ ชั่วโมง ๕๐ นาที ทุกวันอาทิตย์ (30/11/2015)
download 190
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๙ (27/11/2015)
download 47
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป ความยาวตอนละ ๒ นาที ในวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๒๐.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. (27/11/2015)
download 39
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "GREEN MONITOR" ของ บริษัท ภู เล ๒๘ มีเดีย จำกัด ความยาวตอนละ ๕ นาที ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๕๕ - ๑๐.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนครบ ๑๒ ตอน (27/11/2015)
download 50
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "ทำด้วยใจ....เพื่อแผ่นดิน" ของ บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ - ๒๒.๓๐ น. (27/11/2015)
download 43
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Smile Variety" ของ บริษัท ดีมงคล จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯและปริมณฑล ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอาทิตย์ (27/11/2015)
download 42

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7