กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลางโครงการ รณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก กิจกรรม"การรณรงค์ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก" (10/01/2018)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 (21/12/2017)
download 118
โครงการจ้างซ่อมเครื่องจัดเก็บสัญญาณภาพและเสียง ของห้องส่งโทรทัศน์ 1 สทท (21/12/2017)
ซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตรายการข่าว จำนวน 2 รายการ (19/12/2017)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (18/12/2017)
download 60
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (29/11/2017)
download 124
ราคากลางค่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบ Archive จัดเก็บภาพข่าวโทรทัศน์ห้องสมุดภาพชั้น 2 ให้รองรับระบบ high Definition (HD) (28/11/2017)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (28/11/2017)
โครงการจ้างเหมาทำงานด้านศิลปกรรม ตำแหน่ง ช่างสี (นายกฤษณะ กรีประกอบ) ประจำปีงบประมาณ 2561 (24/11/2017)
โครงการจ้างเหมาทำงานด้านศิลปกรรม ตำแหน่ง ช่างไม้ (นายไพโรจน์ จันทรประเสริฐ) ประจำปีงบประมาณ 2561 (24/11/2017)
ราคากลาง โครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ "The Insider 6" (23/11/2017)
download 70
ราคากลางจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (21/11/2017)
โครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ "The Insider 6" ประจำปีงบประมาณ 2561 (21/11/2017)
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างแต่งหน้าสำหรับผู้ประกาศข่าว พร้อมจัดหาเครื่องสำอาง ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (นายปราชญา แก้วพรม) (17/11/2017)
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างแต่งหน้าสำหรับผู้ประกาศข่าว พร้อมจัดหาเครื่องสำอาง ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ว่าที่ ร.ท. ทิพนนท์ ศรีภิรมย์ ร.น.) (17/11/2017)
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างแต่งหน้าสำหรับผู้ประกาศข่าว พร้อมจัดหาเครื่องสำอาง ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (นายธนกฤต วสุธนาทองทศ) (17/11/2017)
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างจัดแต่งทรงผมสำหรับผู้ประกาศข่าวพร้อมจัดหาอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ประจำปีงบประมาณ 2561 (17/11/2017)
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างจัดแต่งทรงผมสำหรับผู้ประกาศข่าวพร้อมจัดหาอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ประจำปีงบประมาณ 2561(นายภวัต สิริบวรชัย) (17/11/2017)
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างจัดแต่งทรงผมสำหรับผู้ประกาศข่าวพร้อมจัดหาอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ประจำปีงบประมาณ 2561 (นายธนพนธ์ เนียมเทศ) (17/11/2017)
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างจัดแต่งทรงผมสำหรับผู้ประกาศข่าวพร้อมจัดหาอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ประจำปีงบประมาณ 2561 (นางสาววิลัยพร รัตถา) (17/11/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode