กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ร่างขอบเขต จัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16/08/2017)
ราคากลาง จัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16/08/2017)
ร่างขอบเขต โครงการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการให้บริการหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (16/08/2017)
ราคากลาง โครงการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการให้บริการหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (16/08/2017)
โครงการจัดซื้อตู้โชว์และตู้ รปภ.สำเร็จรูป พร้อมเครื่องปรับอากาศ (16/08/2017)
โครงการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดี Super Hero ตามโครงการประชา่สัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 (16/08/2017)
ราคากลาง โครงการการจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) ประจะปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1000 เล่ม (16/08/2017)
download 10
ราคากลาง โครงการการประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน(NBT World) ประจำปี 2560 (16/08/2017)
download 6
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวาระครบรอบ 15 ปี ในส่วนกลาง (15/08/2017)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผ่นทดสอบจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและYeast (Identification Test Card) และ แผ่นทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Susceptibility Test Card) จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (15/08/2017)
ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (11/08/2017)
ราคากลาง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม (10/08/2017)
ประกวดราคา จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม (10/08/2017)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อการจัดหาแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) พร้อมรื้อถอน และติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (10/08/2017)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดหาแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า(ups) (09/08/2017)
โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 (08/08/2017)
โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รายการถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี (08/08/2017)
โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ปีที่ 29 (08/08/2017)
โครงการจัดซื้อชุดไฟไซเรนพร้อมติดตั้งแระจำรถรายงานข่าวและเชื่อมโยงสัญญาณฯ(DSNG) (08/08/2017)
ราคากลาง โครงการ เช่ารถยนต์ ระยะที่ 9 90 วัน (07/08/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode