กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่๒(๒) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ แจก DVD สนุกกับภาษามาเลเซีย
download 115
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 คว้าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-จาการ์ตา ในการแข่งขัน ASEAN Quiz
กฐินหลวงสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๕๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
27 ตุลาคม วันมรดกโสตทัศน์โลก(World AV Heritage Day) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมในการถวายภัตตาหารเพล งานพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการ"ประเพณีสืบทอดพระพุทธศาสนา" ณ วัดถ้ำพระธาตุ จ.กาญจนบุรี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นางเตือนใจ สินธุวณิก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอดีตผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อ่าน 2212 ครั้ง
รปส. (นายประวิน พัฒนะพงษ์) นำคณะผู้แทน กปส. ร่วมหารือกับผู้บริหาร BBC เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการฝึกอบรม (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี ๒๕๕๖ การประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่น องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
เสวนาทางวิชาการ "บทบาทของนักประชาสัมพันธ์ กับการสร้างความสมานฉันท์ในประเทศ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีประทานรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในโอกาสงานครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 52 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2556
รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ)
กองบัญชาการกองทัพไทยมอบประกาศนียบัตรแก่กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน (นายหลี่ เค่อเฉียง) ในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode