กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (29/08/2017)
โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียง interviews (29/08/2017)
โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (29/08/2017)
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (24/08/2017)
ราคากลาง โครงการจัดซื้อป้อมยาม (24/08/2017)
ราคากลางในการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2561 (23/08/2017)
ราคากลาง พัฒนาชุดเครื่องมือการจัดทำบัตรสื่อมวลชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (23/08/2017)
ประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (22/08/2017)
ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการให้บริการหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ (22/08/2017)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (22/08/2017)
ราคากลาง โครงการพัฒนาห้องสตูดิโอด้านถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอย่างมืออาชืพ ของส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (22/08/2017)
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์ (22/08/2017)
ราคากลาง ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุม M.14 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (22/08/2017)
ราคากลาง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ในวาระครบรอบ 15 ปี ในส่วนกลาง (22/08/2017)
ประกวดราคาซื้อเครื่องรับ - ส่งสัญญาณถ่ายทอดโทรทัศน์แบบไร้สายสำหรับถ่ายทอดงานพระราชพิธี (22/08/2017)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบภาพและเสียงก่อนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ (22/08/2017)
สอบราคาจ้างพัฒนาห้องสตูดิโอก้านถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวอย่างมืออาชีพของส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (22/08/2017)
ประกวดราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (21/08/2017)
เดือน กรกฎาคม 2560 (21/08/2017)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (21/08/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode