กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

พาณิชย์สุพรรณบุรี ตรวจเข้มราคาสินค้า ป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคในภาวะอุทกภัย (12/10/2016)
สภาการศึกษาเตรียมขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติระยะ 15 ปี สู่การปฏิบัติและเร่งจัดทำร่างกฎหมายการศึกษาให้เป็นรูปธรรม (10/10/2016)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่คนใหม่ มอบนโยบายแก่ส่วนราชการ หน่วยงานประจำจังหวัดแพร่ (03/10/2016)
สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ เตรียมพิจารณาข้อเสนอเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแผนปฏิรูปกำหนดประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ (03/10/2016)
จ.นครนายกประชุมมอบนโยบายในการบริหารราชการจังหวัด แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครนายก (03/10/2016)
สธ.เตรียมพร้อมรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด เน้นดูแลมาตรฐานการคัดกรองและการบำบัดรักษาฟื้นฟู (01/10/2016)
รายงานพิเศษ : การเตรียมพร้อมผลิตกำลังคนให้สอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล (30/09/2016)
จังหวัดสงขลา มอบป้าย “โครงการจังหวัดสงขลาลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข” ใน 16 อำเภอ ขานรับนโยบายของรัฐบาล (27/09/2016)
รายการเดินหน้าประเทศไทย : 2 ปี ผลงานรัฐบาลกับการแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย (25/09/2016)
รัฐมนตรีศึกษา เปิดงานพร้อมมอบนโยบายผู้บริหาร อาชีวศึกษาเน้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ หวังคนจบอาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต (23/09/2016)
นายกรัฐมนตรี พบสภาธุรกิจเพื่อความเข้าใจระหว่างประเทศในนิวยอร์กสร้างความมั่นใจให้ภาคธุรกิจไทย พร้อมชี้แจงการทำงานของรัฐบาลในมิติต่าง ๆ ต่อชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา (23/09/2016)
นายกรัฐมนตรี ยืนยันกับคนไทยในสหรัฐ การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความคืบหน้า (23/09/2016)
รมว.ท่องเที่ยวฯ ระบุ ความร่วมมือไทย-จีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้องทำให้การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างยั่งยืน (22/09/2016)
รองนายกรัฐมนตรี สั่ง Boi นำแผนการปรับโครงสร้างกลับไปแก้ไขอีกครั้ง ก่อนเสนอที่ประชุมพิจารณาต้นปีหน้า (21/09/2016)
ไทย-เมียนมา ร่วมมือกันขยายการค้าตั้งเป้าปี 2560 มีมูลค่าการค้า 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (21/09/2016)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงนามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีน ขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (21/09/2016)
กระทรวงสาธารณสุข โดยเขตตรวจสุขภาพที่ 12 จัดงานมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ค้นหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของชุมชน (21/09/2016)
รมว.พลังงาน ใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนร่วมหารือแบบทวิภาคีขยายความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศกัมพูชา และจีน (21/09/2016)
สพม. 17 จัดงานวิชาการ ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม. 17 สู่วิถีคุณภาพ (20/09/2016)
รายงานพิเศษ : ผลงานครบรอบ 2 ปี ของรัฐบาล (19/09/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode