กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

โครงการจัดจ้างซ่อม ปะผุสี ป้องกันน้ำรั่วเข้าภายในรถเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียมฯ (25/09/2017)
โครงการจัดซื้อสื่อบันทึกภาพวิดีโอชนิด 60 GB P2 Card (25/09/2017)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (25/09/2017)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 (25/09/2017)
ประกวดราคาโครงการจัดหาระบบปฏิบัติการผลิตรายการข่าวและระบบปฎิบัติการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/09/2017)
download 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ย่านความถี่ C-Band สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (22/09/2017)
download 31
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ (๔๐/กล่อง) เบอร์ ๖,๖.๕,๗,๗.๕,๘ จำนวน 980 กล่อง (22/09/2017)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานที่สำคัญของรัฐบาล กิจกรรม "ชาวนาบอกชาวนา ทางเลือก ทางรอด ชาวนาไทยยุค 4.0" (19/09/2017)
ประกาศร่าง โครงการจัดหาเครื่องมือทำแบบจำลองเขตบริการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (19/09/2017)
ราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องมือทำแบบจำลองเขตบริการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (19/09/2017)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการให้บริการหอประชุม (19/09/2017)
ราคากลาง ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานที่สำคัญของรัฐบาล กิจกรรม สัมมนา "ชาวนาบอกชาวนา ทางเลือก ทางรอด ชาวนาไทยยุค 4.0" (15/09/2017)
โครงการจัดซื้อบันทึกสัญญาณภาพ เสียง เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (15/09/2017)
โครงการจัดจ้างเหมาผู้ดำเนินรายการ แผ่นดินไทย ใสสะอาด (15/09/2017)
โครงการจัดจ้างซ่อมรถเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียมฯ หมายเลขทะเบียน 958538 กทม. (15/09/2017)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพีชันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (15/09/2017)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม (14/09/2017)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการแพร่แปลกปลอมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (14/09/2017)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถนที่กรมประชาสัมพันธ์(ส่วนกลาง)และสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (14/09/2017)
download 56
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องภาษีไปไหนผ่านสื่อดิจิตอล (14/09/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode