กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิคปฏิบัติตามแนวนโยบาย ที่ได้รับมอบหมาย จากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีกับ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๗ ปีวันคล้ายวันสถาปนา (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๔ ปีวันคล้ายวันสถาปนา หนังสือพิมพ์ข่าวสด (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การมอบแนวทางการบริหารราชการ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร. จรูญ ไชยศร (ฝ่ายผลิตภาพ)
การประชุมหารือการใช้เงินสวัสดิการ เพื่อใช้ในการอวยพรปีใหม่และแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหน่วยงานต่างๆ (สกส.)
การประชุมการจัดทำสถานการณ์และปัญหาฝึกด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัดการข่าวสารในกรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร" รุ่นที่ ๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๕๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรม หลัก สูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ ๔๐ (ฝ่ายผลิตภาพ สพป.)
นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์รับโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการของราชบัณฑิต และร่วมแสดงความยินดีเนื่อง ในวันสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน ครบ ๘๐ ปี
พิธีปิดหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง” รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชนและอป.มช.ของกรมประชาสัมพันธ์” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แสดงความยินดีครบรอบ ๔๔ ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน และ อป.มช. ของกรมประชาสัมพันธ์” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร"ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง" รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพ)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลกับการกำหนดตำแหน่งและการประเมินผลงานทางวิชาการ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบรางวัลปฏิทินดีเด่น รางวัล "สุริยศศิธร" ครั้งที่ ๓๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode