กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สำหรับเชื่อมโยงสัญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (04/10/2017)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมย่านความถี่ C-Band สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบอนาล็อก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (04/10/2017)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน อาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (04/10/2017)
โครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณสวนแนวตั้งและบริเวณด้านหน้ารอบอาคาร (04/10/2017)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฎิบัติงานในตำแหน่งเจ้าที่บริหารงานทั่วไป (03/10/2017)
download 13
ราคากลาง โครงการการจ้างเหมาบริการบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (03/10/2017)
download 75
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560 กรมประชาสัมพันธ์ (03/10/2017)
download 290
โครงการซ่อมอุปกรณ์เครื่องเซิฟเวอร์ K2 และอินเตอร์คอมไร้สาย ของรถถ่ายทอดนอกสถานที่ OB HD หมายเลขทะเบียน 510864 กทม. (02/10/2017)
โครงการจัดจ้างปรับปรุงห้องสมุด ชั้น 2 เพื่อใช้ผลิตรายการ ตามรอยพ่อ (02/10/2017)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (29/09/2017)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต (29/09/2017)
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานเดินเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (29/09/2017)
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (29/09/2017)
ราคากลาง จัดเช่าบริการโทรคมนาคมเพื่อการรับ - ส่ง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวผ่านระบสารสนเทศ สำนักข่าว ประจำปีงบประมาณ 2561 (29/09/2017)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28/09/2017)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก (28/09/2017)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว (28/09/2017)
ราคากลางโครงการบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ (28/09/2017)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักข่าว (27/09/2017)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการสร้างเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน ประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิรูปประเทศ (27/09/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode